Bestuur

PAO Techniek en Management is de nieuwe naam voor twee bekende en gewaardeerde merken in de technische opleidingswereld: Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) en PAO Techniek. 

PAO Techniek en Management (PAOTM) is een non-profit organisatie die georganiseerd is als stichting. De doelstelling van PAOTM is het verspreiden van recent ontwikkelde kennis onder hbo en academisch afgestudeerden die werkzaam zijn in het brede werkveld van techniek en management.
Voor het ontwikkelen van haar cursussen werkt PAOTM met programmaraden die gevormd worden door specialisten in de verschillende vakgebieden. Het bestuur van PAOTM is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid.

 

 

 

 

 

In het bestuur van de stichting hebben zitting:

Prof.dr.ir. M. (Matthijs) Kok (voorzitter)
TU Delft

Prof.dr.ir. A. (André) de Boer
Universiteit Twente

Drs. M. (Micaela) dos Ramos
KIVI

Prof.ir. E.S.M. (Elphi) Nelissen
TU Eindhoven

drs. E. (Ellen) Smit
NLingenieurs

Prof. dr. ir. S.G.J. (Stefan) Aarninkhof
TU Delft