In zee met Dolphins en Jetties: nieuwe handboeken haveninfrastructuur

ma 17 december 2018

Tot voor kort ontbrak er een uniforme en begrijpelijke richtlijn voor het ontwerp van dolphins (afmeervoorzieningen) en jetties (steigers). Deze waterbouwkundige constructies worden veel in havens gebouwd. Met de onlangs verschenen en geheel vernieuwde publicaties Flexible Dolphins en Jetties and Wharfs is ontwerp, uitvoering en beheer hiervan eenduidiger, voordeliger en met behoud van de veiligheid.

Het unieke van de opgestelde richtlijnen is volgens CROW, uitgever van deze publicaties, dat naast de vele bouwende en ontwerpende partijen ook opdrachtgevers hierbij betrokken zijn. De richtlijnen zijn dus met draagvlak van alle partijen sectorbreed opgesteld. Volgens Egbert van der Wal, hoofd engineering bij Havenbedrijf Rotterdam, zijn deze handboeken ‘de bijbels in het vakgebied’. De richtlijnen voor de dolphins aanhalend: “De kennis in de handboeken is dusdanig vernieuwend dat ze twintig procent goedkoper gebouwd kunnen worden dan voorheen, met dezelfde veiligheid. Hier hebben we allemaal economisch voordeel van”, aldus Van der Wal bij de introductie door CROW.    

Uniforme benadering

De nieuwe handboeken zorgen ervoor dat de kennis vanaf nu geüpdatet en in ontwikkeling blijft. “De handboeken bieden een uniforme benadering hoe waterbouwkundige constructies berekend moeten worden. Dit gebeurde tot vóór de richtlijnen nog door het mixen van met name Britse en Duitse normen die voor opdrachtgevers in de regel niet te begrijpen zijn”, aldus Van der Wal in een brief aan de Branche Organisatie Zeehavens, om het belang en voortbestaan van de handboeken te benadrukken.  

In twee dagen up-to-date over de nieuwe richtlijnen

Ben je projectingenieur, asset manager of aannemer én betrokken bij het ontwerp en beheer van dolphins en jetties? Vanaf 12 februari ben je met onze nieuwe cursus  in twee dagen up-to-date over de theorie van de richtlijnen en de praktische toepassing. Onder leiding van dr. ir. J.G. de Gijt (TU Delft) worden naast ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud ook belastingen en ontwerpdetails behandeld.

Foto: Port of Rotterdam

None

Deel deze pagina