Wordt 2022 het jaar van waterstof?

Beleeft waterstof dit jaar haar grote doorbraak? Mensen uit de waterstofwereld denken dat we een omslag gaan zien van denken naar doen. Na jaren van praten, veel kleine projecten en berekeningen moet 2022 het jaar worden van waterstof. Het bedrijfsleven kan met steun van de overheid aan de slag.

Vanuit de overheid komt er beweging in de financiële bijdrage voor waterstof. Zo is er een goedgekeurd voorstel voor een fonds van 338 miljoen euro. Dat geld is bedoeld om de infrastructuur voor groene waterstof mogelijk te maken: financiering voor duurzame stroom uit zon en wind, pijpleidingen en waterstoffabrieken. Voorzieningen die hard nodig zijn om de industrie groener te maken.

Impasse doorbreken
Hoewel iedereen in Nederland en de EU waterstof ziet als dé oplossing voor vergroening van de industrie, kijken veel partijen naar elkaar om de eerste stap te zetten. Voor industriebedrijven vraagt een overstap van aardgas naar groene waterstof gigantische investeringen. En de overheid wil graag dat eventuele subsidies of investeringen zich terugbetalen, in maatschappelijke of echte winst. Om de impasse te doorbreken is het overheidsfonds daarom essentieel.

Voorwaarden scheppen
Overstappen op groene waterstof kan, maar dan moet het niet duurder zijn dan gas. Alleen dan zijn bedrijven bereid om snel over te stappen. Zelfs nu waterstof goedkoper is door de hoge gasprijs zal de overstap nog niet direct plaatsvinden omdat er niet genoeg groene stroom is en de fabrieken moeten nog gebouwd worden.

Momentum creëren
Voorlopers die de eerste investeringen doen in waterstof kunnen het niet alleen. Ze hebben afnemers nodig, en voldoende stroom. Daar moeten dus meerdere dingen samenkomen. Maar juist door kleinere projecten ontstaat er wel momentum. Er komen steeds meer regels en voorschriften die voor een sneeuwbaleffect zorgen. En dat is belangrijk bij de ontwikkeling van iets nieuws als groene waterstof.
Voor de industrie lijkt 2022 het jaar dat groene waterstof dus echt op grotere schaal arriveert als grondstof. Om ook goed ingezet te worden voor warmte moet groene waterstof nog goedkoper worden dan nu. De weg naar de waterstofeconomie is lang, duur en vol uitdagingen. Maar 2022 lijkt zeker een jaar waarin stappen gezet worden die vijf jaar geleden nog nauwelijks denkbaar waren.

Welke stap op het gebied van waterstof zet jij?
Heb jij in je werk te maken met energie investeringen en speelt waterstof daar (mogelijk) een rol in? In de PAOTM-cursus Waterstof voor professionals krijg je een brede instap in de waterstofwereld. Je leert alle mogelijkheden van deze energiedrager kennen. Aan de hand van diverse praktische toepassingen kun je na afloop gedegen keuzes maken voor jouw eigen professionele werkomgeving.

Bron: change.inc

None

Deel deze pagina