Woningcorporaties hebben onvoldoende geld voor al hun opgaven

ma 20 juli 2020

Woningcorporaties hebben de komende jaren niet genoeg geld om hun maatschappelijke opgaven op te pakken. Tot 2035 komen ze circa 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Dit blijkt uit het onderzoek van Aedes en de drie ministeries (BZK, Financiën en EZK).

Lasten stijgen sneller dan inkomsten

Een belangrijke oorzaak is dat de lasten van woningcorporaties (rente, belastingen, onderhoud en beheer) sneller stijgen dan hun inkomsten, de huuropbrengsten. Daar komt bij dat corporaties meer moeten investeren dan de laatste jaren. Tot 2035 moeten zij in heel Nederland jaarlijks 25.000 sociale huurwoningen bouwen en daarnaast tienduizenden bestaande woningen verduurzamen. Daarvoor komen corporaties dus miljarden tekort, zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan. Het financiële tekort speelt bij vrijwel alle corporaties, maar de regio’s Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam komen het snelst in de gevarenzone.

Oplossing moet vanuit de politiek komen

Volgens corporaties en de VNG is de verhuurdersheffing (de belasting op sociale huurwoningen) te hoog en zou deze moeten worden verlaagd of zelfs worden afgeschaft. Het verhogen van de huren is volgens waarnemend Aedes-voorzitter Tonny van de Ven geen optie. ‘‘Voordat de heffing werd ingevoerd, konden corporaties doen wat er nodig was. Maar die gaat nu rechtstreeks ten koste van onze investeringen. Terwijl die hard nodig zijn voor de mensen die op een huis wachten. Onze huren verhogen is geen optie, betaalbare huizen, daar zijn we juist voor.’ Wat Aedes betreft is het nu aan de politiek om maatregelen te nemen die het tij kunnen keren. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt in een brief aan de Tweede Kamer te zoeken naar structurele oplossing voor de financiële tekorten.

Blik op de toekomst

Wil je als corporatie je toekomst veiligstellen, dan is het belangrijk dat je je mensen blijft scholen. Want hoe kun je met beperkte middelen toch je ambities waarmaken? Wij bieden een uiteenlopend aanbod aan PAOTM-OTB cursussen die je dit najaar kan volgen.

  • Portefeuille- en assetmanagement – 8, 9 september, 13 en 14 oktober 2020
    Portefeuillebeleid is een belangrijk beleidsthema bij corporaties. Leer meer over het proces, de organisatie en de opzet van portefeuillebeleid, met de nadruk op portefeuille- en assetmanagement.
  • Technisch beheer van woningen – 7 en 8 oktober 2020
    Het technische beheer van woningen kan voor veel verhuurders een lastige opgave zijn. Deze cursus zoomt in op de diverse afwegingen voor technische beheermaatregelen op portefeuille- en complexniveau
  • Trends in de woonruimteverdeling – 26 en 27 oktober 2020
    De afgelopen jaren is de druk op de sociale huursector verder toegenomen. In deze cursus kijken we kritisch naar het functioneren van bestaande systemen en werkwijzen.

 

None

Deel deze pagina