Woningcorporaties belangrijke schakel in het volkshuisvestingsbeleid

vr 17 september 2021

Het woningtekort, de positie van starters en middeninkomens, de woonlasten-, leefbaarheids- en ouderenhuisvestingsproblematiek en de aanpak van funderingen en verduurzaming van de woningvoorraad. Deze en andere grote uitdagingen vormen het huidige speelveld waarin woningcorporaties zich bewegen. Vastgoed en diensten van woningcorporaties zo goed mogelijk aan laten sluiten op de wensen van huidige en toekomstige bewoners is in de huidige woningmarkt relevanter dan ooit.

Door de continue veranderingen in de woningmarkt, wetgeving, stakeholders, technologie en rendement is het belangrijk in het portefeuillebeleid prioriteiten te stellen en deze continu aan te scherpen en bij te stellen. Er kan daardoor een verschuiving plaatsvinden in de focus op het beschikbaar stellen van sociale huurwoningen, de zorg voor betaalbaarheid van het wonen, het investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad, met aandacht voor kwaliteit, energiebesparende maatregelen en de energietransitie, het realiseren van wonen met zorg, de huisvesting van spoedzoekers en het investeren in leefbaarheid door differentiatie van wijken en sociaal beheer.

De keuzes die in het portefeuillebeleid gemaakt worden kunnen daarmee door vertaald worden naar het assetmanagement voor de afzonderlijke wijken, buurten, dorpskernen, complexen en woningen. Zo blijven de belangrijkste doelstellingen helder en de gewenste resultaten haalbaar. Dat geldt voor corporaties van alle soorten en maten.

Eerder dit jaar spraken wij cursusleider Henk Heeger (Havensteder) over het belang van goed portefeuille- en assetmanagement door woningcorporaties in het vervullen van hun essentiële rol in het volkshuisvestingsbeleid. Je leest het interview hier terug.

Voor gemeentes die veel met corporaties samenwerken kan het daarnaast erg verhelderend zijn meer inzicht te krijgen in hoe het portefeuillebeleid van woningcorporaties tot stand komt. Onderling begrip van ieders praktijk komt de gezamenlijke benadering en aanpak van genoemde uitdagingen ten goede.

In de klassikale cursus Portefeuille- en assetmanagement krijgen alle betrokkenen onder leiding van Henk Heeger inzicht in hoe het hele beslissingsproces bij de corporatie in elkaar zit. In vier volle cursusdagen maak je je nieuwe inzichten ook direct praktisch door een groeps- en thuisopdracht.

None

Deel deze pagina