Windturbines langs een snelweg of dijk: hoe veilig is dat?

ma 17 december 2018

Het zal iedereen opgevallen zijn; windturbines schieten als paddenstoelen uit de grond. Zeker nu de overheid actief beleid voert om de ontwikkeling van windenergie te bevorderen. In veel provincies worden bewust locaties gekozen die in de buurt van industrie- of havengebieden liggen, maar ook zien we regelmatig een windturbine langs een snelweg, een dijk of in een weiland staan. Hoe borg je de veiligheid van de omgeving?

Toetsen externe veiligheid
Wie dicht bij een windturbine heeft gestaan zal zich wellicht afgevraagd hebben of er ook regels zijn voor het wel en niet plaatsen van windturbines. Die zijn er zeker! Eén van de onderwerpen die getoetst moet worden is het effect op de veiligheid van de omgeving door de windturbine, ook wel externe veiligheid genoemd. De gondel (huisje bovenop de toren) en rotor wegen gezamenlijk net zo veel als 1 of 2 treinlocomotieven. Het (om)vallen van een windturbine of een onderdeel daarvan zal een behoorlijke impact hebben op de omgeving.

Handboek Risicozonering Windturbines
In het Handboek Risicozonering Windturbines wordt een leidraad gegeven voor het toetsen van de externe veiligheid van een windturbine. Deze leidraad is begin jaren 2000 ontstaan en in de loop van de tijd een aantal keren bijgewerkt. Toepassing van het handboek vergt verdieping in de materie. Ingewijden strooien met allerlei begrippen als ‘trefkansen’ en ‘10-6-contouren’ waardoor ‘leken’ al snel afhaken. De praktijk wijst echter uit dat spraakverwarringen en foute interpretaties kunnen leiden tot een onterechte vergunning of een onterechte afwijzing van de bouw van een windturbine.

Concreet aan de slag met externe veiligheidsanalyses
Met de cursus Windturbines en Externe Veiligheid maak je kennis met de belangrijkste begrippen en achtergronden van externe veiligheidsanalyses. Er wordt inzicht verkregen in rekenmethodieken en ingegaan op actuele thema’s. Mag een windturbine op een dijk staan? Welke afstand moet er aangehouden worden tot wegen? Wat is IPR en MR? Het doel van deze cursus is spraakverwarring voorkomen en windturbines op een veilige en verantwoorde wijze inpassen in de omgeving. De cursus vindt plaats op 20 maart 2019.

None

Deel deze pagina