Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Vorige week dinsdag 14 mei is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met een ruime meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. De wet moet zorgen voor minder bouwfouten. En wanneer er na oplevering van een woning toch nog gebreken blijken te zijn, wordt het voor kopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen.

Eindelijk draagvlak
Het is een historisch moment voor de bouw, aldus Cobouw. Want er ging nogal een tijd aan vooraf. In eerste instantie zou er op 4 juli 2017 al worden gestemd over het wetsvoorstel, maar het proces liep flinke vertraging op. Gelukkig is de wet nu aangenomen, want door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk.

Wkb: opleverdossier, toelatingsorganisatie en kwaliteitsborgers
Vanaf 1 januari 2021 moeten aannemers aantonen dat ze bouwen volgens de regels van het Bouwbesluit. De aansprakelijkheid van bouwers wordt hiermee vergroot. Waar nu een vergunning volstaat, moet straks alles worden vastgelegd in een opleverdossier. Dit moet leiden tot een betere bouwdiscipline en minder fouten. Maar voordat het zover is, moet er eerst een nieuwe toelatingsorganisatie worden opgezet, starten nieuwe proefprojecten en moeten honderden kwaliteitsborgers worden opgeleid.

Goed voorbereid zijn op 2021
Wie nu alvast goed voorbereid wil zijn op de invoering van de wet in 2021, kan vanaf 18 september starten met de SKB-opleiding Bouwbesluitdeskundige. Je leert meer over het Bouwbesluit en aanverwante regelgeving en je leert hoe je een bouwplan integraal kan toetsen aan de voorschriften van het Bouwbesluit, om zo kwaliteitsborging te kunnen garanderen. Reserveer een plek en zorg dat je als één van de eersten gecertificeerd kwaliteitsborger wordt.

Foto: Cobouw

None

Deel deze pagina