Wees voorbereid op private kwaliteitsborging

ma 20 augustus 2018

Voor de zomer leek de Wet kwaliteitsborging weer in een stroomversnelling te komen. Op 29 juni verzocht minister Ollogren de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten. Deze brief stuitte echter op nogal wat weerstand van zowel de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland als de VNG. De minister sprak namelijk over een akkoord, dat er echter nog niet is. Na de zomer praten de minister en VNG verder en zal er naar alle waarschijnlijkheid een schriftelijk overleg volgen met de Eerste Kamer.

Heet hangijzer
Daarmee is het dossier Wkb terug bij af, terwijl het zo’n belangrijk onderwerp is. Kennis van het Bouwbesluit en kwaliteitsborging zal steeds belangrijker worden, zowel voor medewerkers van overheidsdiensten vanwege de kwaliteitscriteria als voor bouwbedrijven die straks meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.

Slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit
Wil je slagvaardig omgaan met het Bouwbesluit? Zorg dan dat je deelneemt aan de nieuwe opleiding Bouwbesluitdeskundige.
Twijfel je of je aan de toelatingseisen voldoet? Dan kan je een telefonische intake aanvragen met studieleider Hajé van Egmond.

Deel deze pagina