“We willen van omvallende bouwmachines af”

vr 14 januari 2022

Elke maand valt er ergens op een bouwterrein, nog steeds, een funderingsmachine om. Dat moet anders. Dat kan echter alleen als je op een goede manier het bouwterrein inricht en zorgvuldig te werk gaat waar het gaat om draagkracht, aldus Fred Jonker (Jonker Geoadvies), cursusleider bij PAOTM. Naar aanleiding van de nieuwe cursus Geotechnische stabiliteit van hijskranen en funderingsmachines spraken we hem over het belang van een zorgvuldig, economisch en veilig ontwerp.

Wat is jouw achtergrond binnen dit vakgebied?

“Ik ben begonnen in 1976 bij Rijkswaterstaat, directie Wegen, en me vanaf die tijd bezig gehouden met het mooie vakgebied grondmechanica. In 1990 ben ik doorgegaan naar CUR in Gouda, toen er iemand gevraagd werd voor het vakgebied geotechniek en grondmechanica. Ik heb sinds 1990 in samenwerking met vele mensen binnen het bedrijfsleven een heel scala aan handboeken mogen ontwikkelen. Op het gebied van onder meer geotechniek, damwanden, diepwanden, soilmix-wanden, toepassing van geokunststoffen. Zo ook een handboek over de begaanbaarheid van bouwterreinen. Na het wegvallen van SBRCURnet is onder auspiciën van STOWA het handboek  over kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines uitgebracht. Kortom: de afgelopen decennia is een scala van handboeken verschenen waarin bestaande kennis is vastgelegd om de bouw heldere en eenduidige instructies te geven over uitgangspunten, veiligheidsfilosofie, ontwerpaanpak en uitvoering.” 

Deze nieuwe cursus is een samenvoeging van twee eerder, door PAOTM, gegeven cursussen: “Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines” en “Begaanbaarheid van bouwterreinen”. Waarom is hiervoor gekozen?

“Bij beide toepassingsgebieden gaat het om draagkracht van hele zware machines op een vaak slappe ondergrond. Dat gold ten eerste voor begaanbaarheid van bouwterreinen. Bouwterreinen hebben vaak, voornamelijk in het westen van Nederland, een slappe ondergrond. Zware bouwmachines en funderingsmachines hebben een grote belasting op de ondergrond. Datzelfde geldt ook voor de enorm hoge kranen die worden ingezet bij de bouw van windturbines. Windturbines worden steeds hoger, daarmee worden de kranen ook steeds hoger en zwaarder. Er zit dus een grote overlap in de uitdaging rond geotechnische stabiliteit van zware machines in beide toepassingsgebieden.”   

Voor wie is deze cursus bedoeld?

“Dat zijn vanzelfsprekend de ontwerpers van bouwterreinen en kraanopstelplaatsen, maar ook de betrokken aannemers en leveranciers van materialen zoals geokunststoffen. Hoewel deze cursus is gericht op het ontwerpproces is het ook voor vergunningverleners zinvol om zich in te schrijven.”

Waarom moeten zij deze cursus volgen?

“Elke maand valt er ergens een funderingsmachine om. Nog steeds. Naast het risico op persoonlijk letsel leidt dit ook dikwijls tot schade aan de omgeving, vertraging van projecten en geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast is het ook schadelijk voor het imago van de bouwsector. Kortom, we willen van omvallende funderingsmachines af. Dat kan echter alleen als je op een goede manier het bouwterrein inricht en zorgvuldig te werk gaat waar het gaat om draagkracht. Bij kraanopstelplaatsen is het uiteraard van belang dat de hoge kranen heel stabiel staan. De verschilzetting over de opstelplaats moet heel gering zijn, aangezien een kleine scheefstand onderin als snel leidt tot een behoorlijke afwijking bovenin de kraan. Het ontwerpproces van kraanopstelplaatsen is ingewikkeld waarbij je heel veel factoren hebt die van invloed zijn op de bouw. Dat complexe proces krijgt in deze cursus de volle aandacht.”  

“Zoals ik eerder aangaf nodig ik vergunningverleners ook uit om aan deze cursus deel te nemen. Naast het besef dat een bouwterrein of kraanopstelplaats heel goed en gedegen moet worden ontworpen krijgen zij een scherper beeld op grond waarvan zij een vergunning verlenen.”

“Veiligheid in het ontwerp van zowel bouwterreinen als kraanopstelplaatsen is een van de belangrijkste aandachtspunten in deze cursus. Met name in het geval van de vaak miserabele omstandigheden van bouwterreinen en de complexe situatie bij een kraanopstelplaats.”
 

Ben jij betrokken bij het ontwerp of de vergunningverlening van bouwterreinen en kraanopstelplaatsen?
Schrijf je dan in voor de cursus Geotechnische stabiliteit van hijskranen en funderingsmachines op 9 en 16 februari.

None

Deel deze pagina