Waterstof waardevol als chemische bouwsteen

ma 17 februari 2020

Waterstof vormt al lange tijd een belofte voor de energietransitie. Het momentum is aanstaande. Niet voor de totale ‘waterstofeconomie’, want dat impliceert dat waterstof een oplossing voor alles is. Als ergens op relatief korte termijn een markt kan ontstaan, dan is het in de industrie. Als chemische bouwsteen heeft waterstof veel waarde.

Met de huidige vraag in de industrie zijn enorme reducties van CO2-uitstoot mogelijk als blauwe of groene waterstof de grijze variant kan vervangen. Zoals bij de productie van ammoniak om er kunstmest van te maken. En bijvoorbeeld in de raffinage, bij hydrogeneringsprocessen.

Stijgende vraag procesindustrie
De vraag naar waterstof vanuit de procesindustrie zal verder groeien. Vooral door circulaire plannen. Zo zijn veel chemiebedrijven bezig met de ontwikkeling van chemische recycling van kunststofafval. Om gemengd plastic afval aan bestaande krakers toe te voegen, moet het worden ontdaan van chloor en fosfor. Dat kan met hydrogenering, ofwel het binden aan waterstof.

Infrastructurele voordelen
De inzet van waterstof in de chemie biedt ook infrastructurele kansen. TNO heeft voorgerekend dat de aanleg van een waterstofnet tussen de chemische clusters in Nederland een investering van zo’n 600 tot 800 miljoen euro bedraagt, als een deel van het aardgasnet wordt omgebouwd. Elk Nederlands chemiecluster heeft afgelopen jaar wel één of meerdere plannen gemaakt voor een waterstoffabriek, waaronder Rotterdam, Amsterdam en de Eemsdelta. België lijkt ook los te komen, zo blijkt uit recente plannen voor een enorme waterstoffabriek in Oostende. De waterstofinfrastructuur in Duitsland en de Benelux lijken naadloos op die van Nederland aan te sluiten, vooral als het gaat om het verbinden van chemische clusters.

Samenwerken met buurlanden
Voorlopig wordt nog te weinig duurzame stroom opgewekt. Voor elektrificatie van de industrie, huishoudens, het vervoer en dus ook voor de productie van groene waterstof. Daarom is het interessant om over de grens te kijken. In Noorwegen wordt met waterkracht veel stroom opgewekt en de Nederlandse overheid plant met het zonrijke Portugal de bouw van een waterstoffabriek. De waterstof moet dan per boot naar Nederland komen. Naar terminals in Rotterdam, de Eemshaven, Zeeland en misschien de haven van Amsterdam. Belangrijke chemieclusters dus.

Waterstof in jouw professionele omgeving
Ben jij betrokken bij het (gaan) toepassen van waterstof, bijvoorbeeld in de industrie, energie- of vervoerssector of bij de overheid? Leer welke rol waterstof nu en in de toekomst kan spelen in jouw professionele omgeving tijdens de cursus Waterstof voor professionals op 26 en 27 maart 2020. Je komt alles te weten over de eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen van waterstof als chemische bouwsteen en koolstofvrije energiedrager.

Bron: Petrochem

None

Deel deze pagina