Waterstof speerpunt voor de energietransitie

ma 14 december 2020

Om onze samenleving duurzamer te maken moeten we energie besparen en alternatieve bronnen ontwikkelen. Groene waterstof speelt een belangrijke rol. Dit gas, gewonnen uit wind- of zonne-energie, wordt gezien als één van de oplossingen om in de toekomst een fossielvrije energievoorziening te kunnen hebben. Juist nu de EU haar klimaatdoelstellingen flink aanscherpt: over 10 jaar moet er niet 40 maar 55% minder CO2-uitstoot zijn dan in 1990. Dat is nodig om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.

Nederland dringt al langer aan op het opschroeven van het tussendoel in 2030. De productie van waterstof is daarbij een speerpunt. Het streven is om in 2030 voor 3.000 tot 4.000 megawatt waterstofproductie in Nederland te hebben. Daar is veel geld voor nodig, die in de vorm van subsidies wordt vrijgemaakt.

Grote investeringen
Veel bedrijven, organisaties en overheden zijn volop bezig met plannen voor de inzet van waterstof. De grootschalige plannen in met name het noorden, Rotterdam en Zeeland overschrijden al ruimschoots de plannen van het kabinet. Gezamenlijk komt het tot wel 10.000 megawatt. Om ervoor te zorgen dat het echt gaat om groene waterstof, waarbij CO2-uitstoot voorkomen wordt, zijn veel nieuwe windparken nodig; een enorme investering. En met de inzet van hernieuwbare bronnen en het terugdringen van fossiele bronnen neemt de druk op het elektriciteitsnet aanzienlijk toe.

Betaalbare en efficiënte initiatieven
Hoe zorgen we dat de waterstofplannen binnen de beschikbare budgetten vallen? En hoe voorkomen we dat het elektriciteitsnet overbelast wordt? Kleinschaliger projecten en inzet op mobiliteit zijn hierbij goede initiatieven. Bijvoorbeeld minifabrieken die op kleine schaal vanuit biogas waterstof produceren. Ze kunnen op locatie van de eindgebruiker neergezet worden, zijn betaalbaar en breed inzetbaar. Bijvoorbeeld direct naast een tankstation waar ze waterstofauto’s voorzien van brandstof. Of zonnepanelen die via een chemisch proces uit waterdamp direct waterstof maken. En daarmee een huishouden van voldoende stroom en warmte voorzien. En zo zijn er tal van initiatieven en innovaties die praktisch en direct toepasbaar zijn.

Oriënteer je op de wereld van waterstof
Wil je inzicht krijgen in de voordelen en uitdagingen van waterstof? In de cursus Waterstof voor professionals krijg je een breed georiënteerde instap in de waterstofwereld. Jaco Reijerkerk MSc van Ekinetix en prof. dr. Ad van Wijk van TU Delft laten je veel praktische toepassingen zien voor de energiesector, openbaar vervoer, automotive en industrie. Na afloop kun je gedegen keuzes maken in jouw professionele werkomgeving en weet je hoe je met jouw plannen effectief aan de slag kunt gaan.

Bron: NRC, NOS, KvK, Installatie Journaal
Foto: Ekinetix

None

Deel deze pagina