Wat betekent de Beleidstafel Droogte voor onze rivieren?

ma 20 januari 2020

Vlak voor de kerst is het eindrapport van de Beleidstafel Droogte naar de tweede kamer gestuurd. Hiermee is de beleidsevaluatie voor droogte afgerond. Centraal in het rapport zijn de 46 aanbevelingen waardoor Nederland nog weerbaarder wordt tegen droogte. Een groot deel van deze aanbevelingen zijn belegd bij het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen belegd in het programma Integraal Riviermanagement (IRM).

Een van de adviezen is om binnen IRM de laagwaterknelpunten op te pakken die zich in de zomer van 2018 voordeden en daarbij rekening te houden met het droogste klimaatscenario (KNMI’14). Dit ter voorkoming van de langdurige beperkingen voor de scheepvaart en daaropvolgende economische schade die zich in dat jaar voordeden. Voor de korte termijn bestaat het handelingsperspectief uit bijvoorbeeld aanpassingen van de belading en alternatieve vaarroutes. Op de lange termijn kan ook gedacht worden aan het aanpassen van de vloot aan vaker optredende lage rivierafvoeren of aanpassingen aan de vaarroutes.

Een ander belangrijk punt is het ontwikkelen van geïntegreerd beleid via omgevingsvisies, Deltaprogramma en IRM. Voor een goede uitvoering is het essentieel dat de programma’s in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Samenwerking tussen regionale overheden en rijksoverheid is hierbij essentieel.

Het programma IRM verbindt droogte en hoogwater, regio en Rijk en alle verschillende belangen en functies in en rond de rivier met elkaar. In de cursus Integraal Riviermanagement leggen we dit uit en vertellen we het verhaal van de grote rivieren. Ben je op zoek naar een meer technische cursus over rivierbeheer, met aandacht voor onder andere kribben, langsdammen en het tegengaan van bodemerosie? Volg dan de cursus Modern Rivierbeheer. Beide cursussen worden dit voorjaar georganiseerd.

Deel deze pagina