Voorbereiding renovatie Haringvlietbrug in volle gang

do 16 september 2021

De klep van de Haringvlietbrug is in 2023 aan het einde van haar levensduur en kan dan niet meer veilig bediend worden. De voorbereiding voor vervanging van de klep, het bewegingswerk en de technische systemen is in volle gang. Sinds eind augustus wordt er beperkt verkeer toegestaan en wordt de brug nog maar één keer per week geopend voor hoge scheepvaart.

De maatregelen zijn ingesteld omdat de klemmen die het rijdek verbinden met de klep lostrillen door al het verkeer dat over de brug rijdt. Met het eind van de levensduur in zicht, en door de hoeveelheid, het gewicht en snelheid van het verkeer kunnen ook vermoeiingsscheuren ontstaan. Door de ingevoerde maatregelen wordt de brug nu minder belast en blijft veilig voor het verkeer op én onder de brug.

Cruciale schakel
De Haringvlietbrug is een onmisbare schakel voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale verkeer. Elke dag rijden circa 66.000 voertuigen over de brug. Deze hoeveelheid, en ook de zwaarte van de voertuigen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Met de renovatie wordt niet alleen de veiligheid van de gebruikers gegarandeerd maar ook de blijvende bereikbaarheid van de regio.

Complexe operatie
Het vervangen van de klep van de Haringvlietbrug is een ingewikkeld project. Niet alleen de constructie in combinatie met een nieuw, uniform systeem voor bediening, besturing en bewaking, maar ook logistiek vanwege de limiet voor verkeer en de nodige afstemming met gemeenten, bedrijven en andere betrokkenen. Na de renovatie van het beweegbare deel, wordt er vanaf 2025 gewerkt aan het vaste deel van de Haringvlietbrug. Momenteel lopen hier de onderzoeken voor.

"Een in het oog springend vermoeiingsprobleem bij een ander brugdek was het val van de Brienenoordbrug bij Rotterdam. In 1997 werden er scheuren in de dekplaat ontdekt. Na een uitgebreide studie werd besloten het val in zijn geheel te vervangen. Hierbij werd de 12 mm dikke dekplaat, afhankelijk van de belasting op de rijstrook, vervangen door dekplaten van 28, 24 en 18mm. Bij deze studie werd gebruik gemaakt van een geavanceerde vermoeiingsanalyse gebaseerd op breukmechanica.", vertelt Onno Dijkstra, docent van de PAOTM-cursus Vermoeiing van constructies. 

Forse opgave
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in heel Nederland aan vervanging en groot onderhoud van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 en zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. De vernieuwingen of nadere analyses met betrekking tot de restlevensduur moeten risico’s als gevolg van vermoeiing en storingen voorkomen om zo onze infrastructuur veilig en duurzaam te houden.

"Het is niet zo dat een brug of een andere constructie die volgens de oorspronkelijke ontwerpberekening aan het eind van zijn vermoeiingslevensduur is altijd vervangen moet worden. Als uit een inspectie van de constructie geen (ernstige) vermoeiingscheuren aan het licht komen kan worden overwogen om een nieuwe analyse van de constructie te maken en met behulp van een scheurgroeiberekening gebaseerd op de breukmechanica de restlevensduur te bepalen. Hiermee kunnen kosten van vervanging en verkeershinder worden voorkomen.", vult Onno Dijksta aan.

Complete kennis van vermoeiing
Heb jij in je werk te maken met projecten omtrent zwaar - en wisselend belaste constructies? En wil je alles weten over de oorzaken van vermoeiing, hoe je problemen kunt herkennen en voorkomen? Volg dan de cursus Vermoeiing van constructies. Je leert hoe je belastingen analyseert, hoe je levensduurberekeningen maakt en hoe je vermoeiingsproblemen doorrekent. Of leer breukmechanica-codes juist toe te passen en voorspellingen te doen over verdere scheurgroei in de cursus Breukmechanica. Hiermee leg je een stevige kennisbasis die je dankzij de praktische aard van de cursussen direct toepast in je eigen praktijk. 

Bron: Rijkswaterstaat.nl. Foto: © Tineke Dijkstra

None

Deel deze pagina