Verduurzaming GWW-sector door Aanpak Duurzaam GWW

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie, waar de GWW-sector een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Door het grote volume grondstoffen- en energieverbruik kan de sector door verduurzaming aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Om dat te realiseren is begin 2017 de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus.

Ambitie Green Deal Duurzaam GWW
De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW die kan worden toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

De vijf basisprincipes van de Aanpak Duurzaam GWW
De Aanpak Duurzaam GWW helpt iedereen die bezig is met het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten. Het is een praktische werkwijze gebaseerd op de volgende vijf basisprincipes:

  1. Vertaal de duurzaamheidsdoelen van je organisatie naar projecten en opgaves.
  2. Neem duurzaamheid zo vroeg mogelijk mee, het liefste al in het integrale gebiedsontwikkeling stadium. 
  3. Focus per project of opgave op thema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.
  4. Creëer ruimte voor innovaties en nieuwe duurzame oplossingen door ruimte te laten om zelf met oplossingen te komen.
  5. Om duurzaamheid op uniforme wijze te toetsen, is er een set instrumenten gekozen (Omgevingswijzer, Ambitieweb, CO2-Prestatieladder en DuboCalc), zodat duurzaamheid op een consistente wijze getoetst en geborgd wordt.


Praktijkvoorbeelden
De Aanpak Duurzaam GWW is breed toepasbaar, in diverse projectfasen en voor diverse marktpartijen. Op de site van Duurzaam GWW krijg je inzicht in diverse projecten hoe de Aanpak in de praktijk is toegepast en wat dat heeft opgeleverd. Voorbeelden zijn onder andere Vliegbasis Woensdrecht, Fietsbrug Nigtevecht, Bochtafnijding Delftse Schie en Corridor Leiden Utrecht.

Zelf aan de slag met de Aanpak Duurzaam GWW
Wil je aan de slag met de Aanpak Duurzaam GWW, maar vind je het lastig om doelstellingen en maatregelen concreet te maken? Volg dan 21 en 28 mei de cursus Duurzaam GWW. De cursusleiders zijn mede-ontwikkelaars van de aanpak en leren je meer over de achterliggende gedachte en illustreren de Aanpak aan de hand van vele praktijkvoorbeelden.
 

None

Deel deze pagina