Verantwoorde kraanopstelplaatsen voor de bouw van windturbines

ma 18 maart 2019

Windenergie op land is op dit moment één van de meest efficiënte bronnen van duurzame energie. De toenemende behoefte aan windturbines heeft geleid tot de ontwikkeling van hoge turbines met zware elementen. De kranen die nodig zijn voor de bouw en het onderhoud van deze turbines zijn daardoor ook hoger en zwaarder geworden, die op hun beurt weer leiden tot zeer hoge belastingen op kraanopstelplaatsen. Dit alles vraagt om een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp van de opstelplaatsen van deze kranen.

Diverse aspecten van invloed op ontwerp
Hierbij spelen een aantal locatie specifieke factoren een rol, zoals het kraantype, de belastingen, de omgeving en de veelal slappe ondergrond, met name in het westen van Nederland. Ook het op juiste wijze verwerken van de potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerkzaamheden vraagt specifieke aandacht.

Handreiking kraanopstelplaatsen
Naar aanleiding daarvan is gestart met de ontwikkeling van een ontwerprichtlijn, in eerste instantie door SBRCURnet, later door STOWA. Vanwege locatie specifieke factoren en de onzekerheid over de uiteindelijk in te zetten kranen is besloten een handreiking op te stellen waarin het ontwerp centraal staat en waarmee in de komende jaren ervaring kan worden opgedaan. 

Praktische handvatten en concrete verdieping
Een vrij technisch verhaal, maar wat kan je er nu mee? Hoe kan je alle aspecten die van invloed zijn op de kraanopstelplaats in het geotechnisch ontwerp verdisconteren? 

Dat leer je in de cursus Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines. Je krijgt inzicht in kraankeuzes, belastingen, ontwerp en realisatie. De cursus is een concrete verdieping op de handreiking, zodat je de geleerde kennis direct kan toepassen in je werk. Deze nieuwe cursus start 18 juni.

None

Deel deze pagina