Veiligheid en faalkans kademuren Amsterdam

ma 15 maart 2021

Een groot deel van de Amsterdamse kademuren is in slechte staat, waardoor er regelmatig sprake is van instortingen. Alles rigoureus in een keer vervangen is geen optie. Echter, na het instorten van de kade op de Grimburgwal afgelopen najaar werd duidelijk dat Amsterdam aan de slag moet met de aanpak van kademuren. De vraag is hoe en waar te beginnen.

Onderzoek moet meer inzicht geven in aanpak

Amsterdam heeft ruim 600 kilometer kademuur, waarvan circa 200 kilometer in slechte staat is. Zelfs 50 kilometer daarvan is in zeer slechte staat; daar moeten spoedig maatregelen worden getroffen. In één klap alle kades vervangen is niet realistisch, maar het is wel goed om meer te leren over de veiligheid en faalkans van kademuren. 

Een manier om meer inzichten te krijgen is het gecontroleerd laten instorten van een kademuur. Dirk Jan Peters, onderzoeker aan de TU Delft, lichtte dit eerder toe in het Parool. Het uitvoeren van een dergelijk experiment kan inzicht geven in wat er in kademuren gebeurt, zodat het kan helpen bij de aanpak van de kwetsbare kademuren.

Het onderzoek is erop gericht om vast te stellen onder welke condities je veel kades toch kunt behouden. Veel hangt af van de staat waarin de kade zich bevindt en de belastingen. Soms betekent dit dat een kade opnieuw moet worden aangelegd, in andere gevallen kunnen de problemen worden verholpen door middel van alternatieve technische oplossingen. Denk aan het aanpassen van de bestrating of het disciplineren en controleren van zwaar verkeer. Elke situatie vraagt om een andere aanpak.

Risicoanalyse steeds belangrijker in civiele techniek

Op voorhand inzicht krijgen in de mogelijke risico’s helpt je bij het beoordelen van de veiligheid van constructies, zodat je erop kunt anticiperen voordat problemen zich voordoen. De risicoanalyse wordt steeds belangrijker binnen vele domeinen in de civiele techniek. 

Bas Jonkman (TU Delft, tevens docent cursus Risicoanalyse): “Voor dijken en kademuren kunnen versterkingen worden geprioriteerd op basis van inzichten in de faalkansen en risico’s. 

Vanuit mijn vakgebied is ook de faalkans van stormvloedkeringen zoals de Maeslantkering erg belangrijk. Hierbij komen waterbouwkundige, constructieve, werktuigbouwkundige en software en organisatie betrouwbaarheid samen. Daarnaast is het naar de toekomst toe belangrijk om te verkennen met welke maatregelen we de risico’s op overstroming bij zeespiegelstijging beperkt kunnen houden.”

Zelf risicoanalyses doorgronden

Bas Jonkman is één van de docenten van de PAOTM-cursus Risicoanalyse in de civiele techniek. Onder leiding van prof. Raphael Steenbergen (TNO MEC-Bouwlab) organiseren wij deze vierdaagse cursus waarin je risico- en betrouwbaarheidsanalyses doorgrondt en probabilistische berekeningen kunt uitvoeren voor jouw eigen vakgebied. 
 

Foto: Ingestorte kade aan de Grimburgwal, september 2020 
Milliped, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

None

Deel deze pagina