Update waterprogramma van PAOTM

ma 18 januari 2021

In 2021 is het waterprogramma van PAO Techniek en Management geüpdatet. Dit hebben we gedaan op basis van de huidige behoefte om de waterkennis afkomstig van onderzoeksinstellingen te delen en te verspreiden. In ons vernieuwde waterprogramma komen alle aspecten van de watercyclus aan bod en wordt een breed scala aan cursussen aangeboden binnen de thema's oppervlaktewater, drinkwater, water in circulaire economie en afvalwater.

In het thema oppervlaktewater behandelen onze cursussen verscheidene onderwerpen, zoals de ecologische gezondheid van oppervlaktewaterlichamen, de gevolgen van klimaatverandering en opkomende verontreinigende stoffen. De noodzaak om onze oppervlaktewaterlichamen te begrijpen onder de veranderende omstandigheden in de omgeving is essentieel. Oppervlaktewater is niet alleen gerelateerd aan de aquatische ecologie en vanuit esthetische perspectief, maar wordt ook gebruikt als bron van drinkwater. In een recent rapport uit 2020 over verwijderingsplicht en zuiveringsinspanning voor het Nederlandse Rijnwater, werd benadrukt dat er meer inspanningen nodig zijn om het Rijnwater te beschermen tegen opkomende chemicaliën en stoffen om de zuiverings-/behandelingsinspanningen voor drinkwaterproductie te verminderen. In februari 2020 is tijdens de Rijnministersconferentie de ambitie geformuleerd, in het kader van het Rijn 2040-programma, dat Rijnwater de komende 20 jaar nog kan worden gebruikt voor drinkwaterproductie. Onze cursussen zoals Emerging contaminants (in ontwikkeling) zullen de onderwerpen behandelen over deze chemicaliën, effecten van hun aanwezigheid in het rivierwater, beheersmaatregelen en wettelijke vereisten.

Anderzijds is er in de drinkwatersector niet alleen behoefte aan nieuwe en aangepaste zuiveringsmethoden, maar ook aan uitgebreide monitoring en onderzoek van de distributiesystemen om de kwaliteit van het drinkwater binnen distributienetwerken te behouden. In dit opzicht is integratie van digitalisering in de watersector een opkomend onderwerp. Waar drinkwaterbedrijven slimme waterinfrastructuur nodig hebben, geven die meer toegang tot realtime data en in ruil daarvoor helpt het bij het automatiseren van de processen. Het drinkwater wordt nu niet alleen gezien als drinkwater, maar ook als bron voor energie en terugwinning van hulpbronnen zoals calciet. De fabricage van Face wash uit calciet, dat teruggewonnen is uit het behandelingsproces, is een goed voorbeeld van terugwinning van hulpbronnen. De koude terugwinning uit distributienetwerken is een ander voorbeeld van hoe energie kan worden teruggewonnen en gebruikt in aanloop naar een circulaire economie en een CO2-neutrale toekomst.

Daarom zijn de cursussen in ons waterprogramma ontworpen op basis van de nieuwste behoeften, ontwikkelingen, nieuw onderzoek en innovatie in een bepaald onderwerp. We zijn ervan overtuigd dat onze cursussen de deelnemers zullen helpen om hun kennis in hun vakgebied verder te ontwikkelen en toe te passen in hun werk.

Neem voor vragen of suggesties contact op met programmamanager water Jawaira Imtiaz Ahmad:
j.ahmad@paotm.nl of 06 84 29 17 91

Verder lezen:

Verwijderingsplicht en zuiveringsinspanning voor het Nederlandse Rijnwater

Rijn 2040-programma

IWA – Digital Water (Artificial Intelligence | Solutions for the Water Sector)

Fabricage face wash uit calciet

Koude terugwinning uit distributiesystemen

Green Deal

None

Deel deze pagina