Uitstel Wkb is geen afstel

Na het op 1 april aangekondigde uitstel van de Omgevingswet was het eigenlijk al wel duidelijk, maar nu ook officieel: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt niet per 1 januari 2021 in werking. Maar uitstel is geen afstel. En die extra tijd? Die kan je juist goed benutten, bijvoorbeeld voor het opleiden van kwaliteitsborgers.

Omgevingswet en Wkb uitgesteld

Afgelopen 1 april heeft de minister van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de Omgevingswet. In verband met onduidelijkheid over het tijdige gereed zijn van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO, de opvolger van het Omgevingsloket), zeker gezien de coronacrisis, is de eerder voorgenomen invoeringsdatum van 1 januari 2021 niet haalbaar. In mei komt de minister met een nieuwe datum. Daarmee samenhangend zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verschuiven naar een nieuwe datum. Dit omdat in het Bestuursakkoord tussen VNG en BZK is afgesproken dat de Wkb bij voorkeur tegelijk met de Omgevingswet wordt ingevoerd en in ieder geval niet eerder. De nieuwe datum voor de Wkb zal voor de zomer bekend worden gemaakt.

Extra tijd is hard nodig

Zoals de minister in haar brief aan de Tweede Kamer aangaf: uitstel is nadrukkelijk geen afstel. De extra tijd voor de Omgevingswet is hard nodig en datzelfde geldt zeker ook voor de Wkb. Het zal de komende maanden moeilijk worden om voldoende proefprojecten te starten en ook het opleiden van nieuwe kwaliteitsborgers moet voor een groot deel nog starten. Zeker gezien het totaalaantal van circa 850 kwaliteitsborgers dat uiteindelijk nodig zal zijn voor gevolgklasse 1. Van belang is dus om de extra tijd goed te benutten. Ga op zoek naar samenwerkingspartners en begin met proefprojecten. Begin ook vooral met het opleiden van mensen. Door nu mensen op te leiden staat alles in startblokken om in de loop van 2021 projecten te draaien.

Start met opleiden

Kies bijvoorbeeld voor de Basisopleiding Kwaliteitsborging (start 23 september). Onder leiding van cursusleider Hajé van Egmond krijg je meer kennis over kwaliteitsborging, het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL, opvolger Bouwbesluit) en aanverwante regelgeving en leer hoe je een bouwplan integraal kan toetsen aan de voorschriften van het BBL om zo te kunnen garanderen dat het bouwwerk aan de regels voldoet.
 

None

Deel deze pagina