Uitrol 5G kan doorgaan

ma 21 september 2020

Het is veilig om het 5G-netwerk dat de komende jaren in Nederland beschikbaar komt, uit te rollen. Dat zegt de Gezondheidsraad, die op verzoek van de Tweede Kamer hier onderzoek naar deed. Wel zijn er nog dingen onduidelijk. Dat vraagt om nader onderzoek.

De Gezondheidsraad noemt het rapport een ‘eerste stap’. Er is nog geen antwoord of 5G daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dit is dus niet het onderzoek dat alle twijfel over de veiligheid van het netwerk zal wegnemen. Het eerste deel van het netwerk is inmiddels geactiveerd.

Gezondheidseffecten
De Gezondheidsraad zegt dat het niet is aangetoond en ook niet waarschijnlijk is dat 5G de gezondheid kan schaden. Er is geen effect op hormonen en geen effect op de afweer van infecties. Het rapport van de Gezondheidsraad gaat in op de potentie van gezondheidsschade. Het daadwerkelijke risico kan nog niet bepaald worden. Daarvoor is 5G nog te nieuw en ontbreekt dus informatie uit de praktijk.

Uitrol en aanvullend onderzoek
Dat 5G nu kan worden uitgerold, komt doordat het deels gebruik maakt van frequenties waar al veel onderzoek naar gedaan is. ‘We kunnen veel zeggen over de frequenties van 3G, 4G en wifi. 5G maakt voor een belangrijk deel gebruik van frequenties in dat spectrum” zegt de Gezondheidsraad. De raad benadrukt dat er aanvullend onderzoek nodig is, onder andere naar de blootstelling van 5G in de praktijk. Onbekend is of het anders zal zijn dan bij de huidige netwerken. De raad adviseert te wachten met het deel van het netwerk dat gebruik maakt van een hogere radiofrequentie, de 26 GHz. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten bij die frequentieband. 

Onrust in de samenleving
Er is al langere tijd onrust over de komst van 5G. Mensen claimen last te hebben van straling van telecomnetwerken en vrezen dat 5G dit erger zal maken. Dit leidde tot een reeks brandstichtingen eerder dit jaar en een poging van een actiegroep de uitrol te stoppen. 

Reacties
Providers zijn blij met het rapport van de Gezondheidsraad. Ze nemen de zorgen over straling serieus en zien het rapport als bevestiging dat het veilig is om 5G uit te rollen. Tegenstanders van 5G vinden dat je niet iets op de markt kan brengen dat nog niet goed onderzocht is.

Elektromagnetisme in jouw werkomgeving
Heb jij in je werk te maken met elektromagnetisme? Bijvoorbeeld bij het ontwerpen, fabriceren of installeren van elektrische apparaten en systemen waarbij je elektromagnetische interferentie moet voorkomen of oplossen? In de cursus Elektromagnetische compatibiliteit leer je in zes dagen alles over het vakgebied EMC. Tijdens de laatste dag gaat dr. Eric van Rongen van de Gezondheidsraad in op de biologische aspecten van elektromagnetische golven.

Werk je als arbo- of veiligheidsfunctionaris, bedrijfsarts, arbeidshygiënist, beleidsmedewerker of in PR & communicatie? Tijdens de cursus Blootstelling aan elektromagnetische velden leer je de effecten op werksituaties in te schatten. Je krijgt inzicht in het belang van veilig gebruik en ontwerp van elektronische producten volgens de wettelijke EMV-normen en leert hoe je communiceert over elektromagnetische straling.

Bron: NOS

None

Deel deze pagina