Transitie van afvalwaterzuivering naar energie- en grondstoffenfabriek in volle gang

ma 24 augustus 2020

Waterschappen zien afvalwater steeds meer als bron van energie en grondstoffen, in plaats van alleen maar als afvalproduct. Samen met netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) vervullen zij een belangrijke rol in de verduurzaming van de afvalwaterketen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van benodigde technologieën en er zijn veel nieuwe wetenschappelijke inzichten beschikbaar. De vertaling van die inzichten naar de praktijk samen met een succesvolle ketensamenwerking vormen de succesfactoren voor een circulaire afvalwaterzuivering.

Succesvol voorbeeld: biogas opwekken uit restwater papierfabriek

Onlangs tekenden Waterschap Rijn en IJssel, Waterstromen en Papierfabriek Doetinchem een samenwerkingsovereenkomst om uit het restwater van de papierfabriek biogas via rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Etten op te wekken die zij vervolgens zelf weer kunnen gebruiken. Het basisidee is dat het restwater van de fabriek via een afzonderlijke persleiding naar de rwzi gaat, waar vervolgens biogas uit het water wordt gewonnen dat de papierfabriek via een aparte leiding weer terugkrijgt. “Het project past bij het ketendenken in het zuiveringsproces. Daarbij liggen voor alle waterschappen volop uitdagingen. Wij zien de grootste lozers als samenwerkingspartners”, aldus Antoinet Looman, dagelijks bestuurder van Waterschap Rijn en IJssel.

Wetenschappelijke inzichten in de praktijk

Het delen van kennis binnen de afvalwaterketen is dus van groot belang voor succes. Precies dat streven wij ook na in onze cursus Circulaire afvalwaterzuivering: de laatste inzichten op 10 en 11 november 2020. Wetenschap en praktijk gaan hier hand in hand. De onderzoeksgroep Biotechnologie van de TU Delft is nauw betrokken bij de cursus en onder leiding van Mark van Loosdrecht worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten toegelicht. Vanuit EFGF vertalen Enna Klaversma en haar collega’s deze wetenschap concreet naar de praktijk. De nieuwste stoffen en technologieën die aan de orde komen zijn onder andere Kaumera, bioplastics, Vivianiet en superkritisch vergassen.

Beeld: Waterschap Rijn en IJssel

 

None

Deel deze pagina