Toezien op kwaliteit met Systeemgerichte Contractbeheersing

ma 21 september 2020

Opdrachtgevers leggen bij projecten steeds meer verantwoordelijkheden bij opdrachtnemers. Maar hoe zie je als opdrachtgever dan toe op de kwaliteit? Dat kan gemakkelijk met Systeemgerichte Contractbeheersing, kortweg SCB. Rijkswaterstaat werkt sinds 2003 al met deze methode.

Kwaliteit toetsen met Systeemgerichte Contractbeheersing

Beloftes nakomen, risico’s beheersen en kritisch kijken naar het eigen werk. Dat mag je als opdrachtgever van je opdrachtnemer verwachten. Maar je wil ook regelmatig toetsen of het project aan alle gestelde kwaliteitseisen uit het contract voldoet. Daar kan Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij helpen. Via deze methodiek kan de opdrachtgever op afstand controle en toezicht houden op het werk van de opdrachtnemer. Daarbij kijkt de opdrachtgever niet of de opdrachtnemer zijn werk goed doet, maar of de opdrachtnemer zijn processen tijdens de realisatie van het project beheerst. 

Opdrachtnemer versus opdrachtgever

De opdrachtnemer moet laten zien hoe hij de geëiste kwaliteit kan garanderen door:

  • duidelijk zijn processen te beschrijven
  • zijn werk te realiseren
  • regelmatig te evalueren
  • tijdig mogelijke problemen signaleren en passende maatregelen treffen

 
Opdrachtgevers toetsen dit onder andere met een systeemtoets, procestoets en een producttoets. Deze manier van werken resulteert uiteindelijk in wederzijds vertrouwen, beheersbare risico’s en een betere onderlinge interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Maak SCB eigen

Benieuwd hoe je SCB kan toepassen in jouw project? Volg de cursus Systeemgerichte Contract beheersing op 5 november 2020 onder leiding van Joris Schillemans. De cursus wordt klassikaal gegeven, maar is optioneel ook online te volgen.

None

Deel deze pagina