Toekomstbestendige infrastructuur steeds belangrijker

ma 17 september 2018

Hoe ontwerp je toekomstbestendige infrastructuur, zoals gemalen, zuiveringen en waterkeringen, als je niet goed weet hoe de toekomst eruit ziet? Hoe maak je dit ontwerp concreet en robuust? We spraken Jos Timmermans (TU Delft), cursusleider van de nieuwe cursus Ontwerpen van infrastructuur onder onzekerheid, over de urgentie van deze vraag en de mogelijkheden die de EMA-methode biedt.

Hoe urgent is de vraag naar robuust ontwerpen van infrastructuur?

‘In het kader van klimaatadaptatie en klimaatonzekerheid ontstaat er een groeiende vraag naar projectvoorstellen die op rendement en toekomstbestendigheid kunnen worden beoordeeld. Zowel internationaal als nationaal. We zijn momenteel bezig met een project in Beira, een havenstad in Mozambique. Een snelgroeiende stad die problemen heeft met coastal flooding vanuit zee en wateroverlast door overvloedige neerslag. De Wereldbank wil investeren in deze stad, maar wil deze wel op rendement en toegevoegde waarde over de komende decennia kunnen beoordelen. Erik van Berchem (TU Delft, mede-docent van de cursus),is door de Wereldbank gevraagd de EMA-methode toe te passen op Beira en generiek te maken voor Afrika.

Een Nederlands voorbeeld is het ontwerp van gemaal Vissering in Urk. Met de Noordoostpolder speelde daar klimaatonzekerheid met het oog op de toekomst; meer en intensievere neerslag. Het verouderde gemaal moest CO2-neutraal worden opgeknapt. Maar hoe doe je dat? Waar wordt de energie vandaan gehaald? Gaan we windmolens en zonnecellen bij het gemaal zetten? Schijnt de zon in de toekomst meer of minder? Hetzelfde geldt voor wind. Met de EMA-methode, zoals die in deze cursus wordt behandeld, is uiteindelijk een robuust, toekomstbestendig ontwerp gemaakt. Gebaseerd op klimaat- en energiescenario’s die deze onzekerheden omschrijven.’

Hoe zit die EMA-methode eigenlijk in elkaar?

‘Het combineert twee soorten software.  Met het eerste maak je een integraal model van de te ontwerpen infrastructuur. Hierin is bijvoorbeeld gemodelleerd hoeveel water naar het gemaal komt bij meer neerslag of hoeveel energie er uit zonnecellen kan worden gehaald met het oog op de toekomst. Het tweede soort software, de EMA-workbench, gebruik je om met dat integraal model een heleboel scenario’s te genereren. Hiermee krijg je een overzicht van het functioneren de infrastructuur onder al die verschillende scenario’s. Op basis van die informatie kun je een robuust en daarmee toekomstbestendig ontwerp maken.

Kan de EMA-methode naast de bestaande ontwerpmethoden worden gebruikt?

‘Zeker. Het wordt als aanvulling en zelfs versterking  gezien. Als je bijvoorbeeld onzeker bent over de kansverdelingen, die in probabilistische methoden worden gebruikt, dan moet je schattingen maken. Als je die schattingen niet kan maken heb je een onzekerheid. De EMA-methode kan je dus combineren met je risicoanalyse. Ik zie dat echt als sterke aanvulling op bestaande methoden in de civiele traditie. Zeker in het kader van onzekerheden waarvan iedereen het bestaan weet, maar waar geen kansverdeling over kan worden gemaakt. Zogenaamde diepe onzekerheden.

Hoe zie je de toekomstige toepassing van de EMA-methode?

‘We verwachten echt een sterke vraag naar deze methode. Zoals ik eerder zei worden klimaatadaptatie en klimaatonzekerheid steeds belangrijker. De EMA-methode is concreet, en daarmee kun je deze onzekerheden dus aanpakken. De vraag hiernaar vanuit de Wereldbank en internationale organisaties  geeft dit nu al aan. Op termijn zullen onder andere waterschappen en gemeenten met dezelfde soort vragen komen en allemaal een plan met concrete maatregelen willen hebben. De hele energietransitie zal bijvoorbeeld een grote vraag naar deze methode voortbrengen. Zo ook de omgang met waterbeheer in steden. Of integraal rivierbeheer. Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar moeten we in investeren? Ingenieurs- en adviesbureaus zullen hier hun eigen mensen voor willen opleiden om deze en andere klanten van antwoorden te kunnen voorzien.  Zij kunnen met deze methode en cursus dus een vroege stap zetten om deze markt te betreden.’

Is je interesse gewekt? Schrijf je dan voor 5 november in voor de nieuwe tweedaagse cursus Ontwerpen van infrastructuur onder onzekerheid.

None

Deel deze pagina