Succesvolle burgerparticipatie leidt tot nieuwe initiatieven én draagvlak

do 12 juli 2018

Uit de recente Monitor Burgerparticipatie 2018 blijkt dat het niveau van participatie en de mogelijkheden voor inwoners om te participeren de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk zijn gebleven. De monitor van ProDemos laat ook zien dat er veel nieuwe methoden zijn van burgerparticipatie (denk aan online tools) en dat social media een populair kanaal is voor het informeren van bewoners.

Waar schort het dan aan?
Waarom komt het in sommige gemeenten niet van de grond? Alleen het bieden van de mogelijkheid tot participatie is vaak niet voldoende. Gemeenten moeten inwoners motiveren een actieve rol te spelen en met hen in contact treden, zowel persoonlijk als digitaal. Want dat burgerparticipatie succesvol kan zijn, blijkt wel uit de vele voorbeelden uit andere gemeenten.

Succesvol initiatief: De Buitenkans in Heerlen
De gemeente Heerlen geeft bewoners met het project De Buitenkans de mogelijkheid het heft in eigen handen te nemen. De gemeente regelt de ‘basis’, voor alles wat bewoners verder willen is in principe ruimte. Er zijn al ruim 125 afspraken gemaakt, waaronder herbestemming van een braakliggend stuk grond, kunst op elektrahuisjes en verplaatsing van parkeerplaatsen. Het leidt tot enthousiasme in de wijk, een leukere openbare ruimte en meer draagvlak.

Succesvol initiatief: Groene daken in Rosmalen
Bewoners van een wijk in Rosmalen zijn aan de slag gegaan met het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Op 65 woningen leggen ze groene daken aan. Het is het grootste bewonersinitiatief van deze aard in Nederland.

Andere succesvolle praktische voorbeelden
Er zijn nog veel meer voorbeelden. In Scheveningen worden inloopspreekuren georganiseerd voor gouden ideeën om overlast van hondenpoep tegen te gaan. In Rotterdam kunnen bewoners via een speciale app een pushbericht ontvangen als de gemeente hun mening wil weten over bijvoorbeeld speelvoorzieningen of herinrichting van de straat. De gemeente Amersfoort schakelde de hulp van bewoners in bij het opstellen van een lichtplan in de binnenstad.

Concrete handvatten
Wat zijn de succesfactoren van deze initiatieven van burgerparticipatie? En hoe kan je daar je voordeel mee doen? Volg de cursus Participatie bij beheer en inrichting van de openbare ruimte en krijg concrete handvatten hoe burgerparticipatie te professionaliseren en leer van de talloze praktijkvoorbeelden van andere gemeenten.

Deel deze pagina