Strengere regels voor giftige stoffen op het werk

ma 16 november 2020

Sinds september hanteert de Europese Commissie strengere normen voor de blootstelling van werknemers aan carcinogene, ofwel kankerverwekkende, chemische stoffen. Het dagelijks bestuur van de EU heeft voorgesteld de maximale hoeveelheid van drie stoffen waarmee werknemers in aanraking mogen komen in te perken.

Het gaat om acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. Die staan al op een lijst van 26 chemische stoffen waarvoor strenge regels gelden. Door die regels verder aan te scherpen, zullen naar schatting ruim 1,1 miljoen werknemers in de EU beter beschermd zijn, stelt de Commissie.

Betere bescherming
Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, spreekt in een toelichting van de eerste stap in een ambitieus plan om kanker te verslaan. "In de context van de grote gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 zullen we dubbel zo hard werken om ervoor te zorgen dat werknemers in Europa beschermd zijn."
Elk jaar krijgen ongeveer 120.000 mensen in de EU kanker als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, zegt de Europese Commissie. Er zijn per jaar ongeveer 80.000 sterfgevallen.

Greep op gevaarlijke stoffen
Eerder dit jaar presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het adviesrapport ‘Greep op gevaarlijke stoffen’. Hierin concludeert de Raad dat het overheidsbeleid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen de afgelopen decennia de risico’s voor mens en milieu heeft gereduceerd, maar dat dit niet voldoende is voor de toekomst.

Europese ambities voor de industrie
De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) ondersteunt de ambitie om blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is in lijn met het Responsible Care programma van de industrie zelf en past binnen de doelen voor een circulaire economie, waarin de industrie en onmisbare schakel is. De ambities vereisen een Europees geharmoniseerde aanpak. Veilig en verantwoord produceren is voor de industrie een prioriteit.

Giftige stoffen in jouw werkomgeving
Ga jij in je werk om met carcinogene stoffen of geef je voorlichting over mogelijk kankerverwekkende stoffen? In de cursus Carcinogene stoffen leer je hoe je vaststelt of een stof carcinogene eigenschappen heeft, hoe het proces van risicoschatting loopt en leer je optimaal om te gaan met de (vaak beperkte) beschikbare gegevens. Heb je behoefte aan meer kennis over het omgaan met toxische stoffen in het algemeen? In de cursus Toxicologie krijg je antwoord op jouw vraagstukken op dit gebied.

Bron: nu.nl en vnci.nl

None

Deel deze pagina