Staat van Amsterdamse kademuren en bruggen nog slechter dan gedacht

vr 17 juli 2020

De urgentie van het onderhoud aan Amsterdamse bruggen en kademuren was al bekend, maar uit recent onderzoek komen de risico’s van het achterstallige onderhoud nog nadrukkelijker aan het licht. De stad heeft voor de komende jaren 300 miljoen euro uitgetrokken, maar op de lange termijn wordt met 2 miljard euro rekening gehouden.    

Afgelopen jaar is Amsterdam begonnen met het in kaart brengen 829 bruggen en 200 kilometer kademuur. Van de tot dusver 21 volledig onderzochte bruggen bleek de staat van 10 bruggen dusdanig slecht dat er maatregelen zijn getroffen. Naar verwachting is eind dit jaar van 140 bruggen bekend hoe ze ervoor staan.

De kademuren zijn zo mogelijk nog dringender aan vernieuwing toe. Uit onderzoek naar de eerste kademuren met een hoog risicoprofiel bleek dat ze allemaal moeten worden vernieuwd. Er moet nog 190 kilometer aan kademuren worden onderzocht. “Innovatie is broodnodig. Als we binnen twintig jaar alle problemen willen hebben verholpen, zullen we acht keer zo hard moeten werken als we voorheen deden”, aldus wethouder Sharon Dijksma onlangs in Het Parool.

Vanaf de jaren tachtig is er consequent bezuinigd op het onderhoud van bruggen en kademuren. De huidige vernieuwingsoperatie is hierdoor enorm duur geworden. Daarnaast zullen de inwoners en het verkeer er langdurig hinder van ondervinden. Hoe groot de operatie uiteindelijk gaat worden is nog niet duidelijk. De Gemeente Amsterdam zet met hun Innovatiepartnerschap Kademuren in ieder geval in op ‘ slimme oplossingen door innovatieve partijen’.

Op meerdere plaatsen in Nederland vertonen binnenstedelijke kademuren achterstallig onderhoud. Het proces om dit soort kademuren te vervangen is complex, vooral vanwege beperkte werkruimte op land en water en de verschillende objecten en functies die zich op en nabij de kademuur bevinden. Ben jij betrokken bij de beoordeling van vernieuwing en nieuwbouw van binnenstedelijke kademuren? Vergroot je inzicht in het volledige inspectieonderzoek met onze cursus op 24 en 25 november 2020.

None

Deel deze pagina