Schuimglas in strijd tegen bodemdaling en zetting van infrastructuur

vr 10 februari 2023

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kondigde in de Verzamelbrief bodem en ondergrond, die op 19 januari 2023 naar de Tweede Kamer is verstuurd, aan dat de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) wordt aangepast om het gebruik van schuimglas in Nederland mogelijk te maken. Hiermee wordt het eerdere verzoek van Platform Slappe Bodem uit 2020 gehonoreerd. Gemeenten, provincies en waterschappen beschikken hierdoor over een materiaal dat bijdraagt aan het tegengaan van bodemdaling en zettingen van infrastructuur.

Bodemdaling in Nederland
Nederland staat voor de uitdaging om gebieden met een slappe bodem duurzaam te ontwikkelen.  Veel delen van Nederland, waaronder de Randstad, bestaan voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. Deze bodemdaling neemt elk jaar toe, in sommige gebieden zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt. Hierdoor krijgen bewoners en ondernemers te maken met het verzakken van huizen, bedrijfspanden, wegen, rioleringen en groenvoorzieningen. Deze bodemdaling heeft grote impact op bewoners en ondernemers en leidt onder andere tot waterproblemen en hogere kosten. De schade aan funderingen en infrastructuur is hoog en kan oplopen tot 22 miljard euro tot 2050.

Mogelijkheden toepassing schuimglas
Schuimglas is een licht, innovatief en circulair materiaal dat de bodem minder belast dan regulier gebruikte bouwstoffen. Daarmee is het materiaal geschikt om toe te passen onder wegen in gebieden met bodemdaling. Schuimglas is ruim 4 maal lichter dan water en grillig van vorm. Daardoor heeft dit materiaal veel draagvermogen terwijl het toch weinig druk op de ondergrond uitoefent. Het RIVM heeft vastgesteld dat toepassing van dit materiaal verantwoord kan gebeuren, aldus de staatssecretaris in zijn brief. De toepassing van schuimglas wordt mogelijk gemaakt door de start van een wijzigingstraject van de Rbk.

Risicobeheersing van bodemdaling

Ben jij betrokken bij (beoordeling van) ontwerp- en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem? Met onze cursus op 18 en 19 april krijg je inzicht in alle aspecten waarmee je rekening moeten houden bij zettingsarm bouwen en omgaan met bodemdaling. Zo ook de kansen en risico’s van verschillende ophoogtechnieken en –materialen.

Bron: Rijksoverheid, Platform Slappe Bodem
 

Lees meer op onze cursuspagina: Slappe bodem: Ontwerp en beheer

None

Deel deze pagina