Samenwerking VVM en PAOTM

di 13 juni 2017

PAO Techniek en Management en VVM, netwerk van milieuprofessionals, hebben tot beider genoegen een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de opleiding Luchtverontreiniging, luchtkwaliteit en depositie. De opleiding is op hbo niveau en is gecertificeerd bij het CPION. Het platform Kwaliteit Luchtmeten (PKL) is nauw betrokken bij de inhoud van de opleiding. Met het ondertekenen van de overeenkomst door Rachel Heijne (VVM) en Marloes Nieuwenhuis (PAOTM) is vastgelegd wie wat doet voor de opleiding en is geborgd dat er op een uniforme manier gewerkt wordt in alle blokken.

Deelnemers leren in de vijf verschillende blokken onder andere over wetgeving, vergunningverlening, fysieke processen, monitoring en rekenen met modellen. PAOTM verzorgt drie blokken en VVM twee blokken. Elk blok wordt afgesloten met een examen.
De eerstvolgende startdatum van de opleiding is 18 januari 2018.

Meer informatie en inschrijven

Deel deze pagina