Rijksvastgoedbedrijf stelt strengere circulariteitseisen aan bouwprojecten

do 15 september 2022

Nederland moet verduurzamen, dat staat buiten kijf. In allerlei lagen in de samenleving zijn daar initiatieven voor. Zo maakte het Rijksvastgoedbedrijf begin september bekend dat het per 2023 strengere circulariteitseisen gaat stellen bij aanbesteding van alle nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Met als doel om in 2023 enerzijds het gebruik van niet duurzame materialen te halveren - denk aan beton, staal en bakstenen - en anderzijds hergebruik te stimuleren. Wat betekent deze ambitie in de praktijk?

Strengere MPG hanteren

Bij de aanbesteding van de nieuwbouwprojecten gaat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in 2023 een strengere Milieu Prestatie Gebouw (MPG) hanteren dan wettelijk is afgesproken. In het Bouwbesluit is een MPG van 0,9 vastgelegd, maar in de praktijk blijkt dat dit eenvoudig haalbaar is. Dus door een lagere MPG af te spreken, worden marktpartijen gestimuleerd om steeds duurzamer te bouwen, geeft Sander de Iongh (expert duurzaam aanbesteden) van het RVB aan.

Losmaakbaarheid gebouwontwerp

Een ander belangrijk beoordelingspunt is de losmaakbaarheid van een gebouwontwerp. Dat houdt in dat een gebouw eenvoudig uit elkaar gehaald kan worden, waardoor onderdelen zoals gevels, vloeren of draagbalken opnieuw bruikbaar zijn. Daarvoor moeten zogenaamde ‘natte verbindingen’ zoals vloeren of wanden die aaneen worden gestort of gelijmd, plaats maken voor ‘droge verbindingen’, die vastgeschroefd worden en daarom gemakkelijk te demonteren zijn.

Zoveel mogelijk hergebruik bij renovatie- of sloopprojecten

Bij aanbesteding van renovaties worden opdrachtnemers beloond voor het gebruik van zo min mogelijk nieuw materiaal. En als er toch nieuw materiaal wordt gebruikt, moet dit zoveel mogelijk ‘biobased’ of herbruikbaar zijn. Ook hergebruik van materiaal uit het te renoveren pand wordt beloond. Dit laatste geldt ook in het geval van sloopprojecten: daar worden de kansen voor hergebruik van materialen en onderdelen en voor welke bestemming in kaart gebracht. Hier kunnen aannemers dan ook punten mee verdienen: het hergebruik van beton-, steen- of staalelementen levert extra punten op, zogenaamd ‘upcycling’. Worden betonvloeren vermalen tot gruis (‘downcycling’) dan krijgt men minder punten.

Circulaire inbouwpakketten

Het RVB is voornamelijk beheerder van gebouwen, die regelmatig opnieuw moeten worden ingericht. Deze kantoorinrichting wordt ook wel een ‘inbouwpakket’ genoemd en bestaat uit tussenwanden, vloerbedekking en systeemplafonds. Ook voor deze inbouwpakketten worden aanvullende circulariteitseisen gesteld, bijvoorbeeld een minimum vereist aandeel hergebruikte of biobased materialen.

Ga de duurzame uitdaging aan

Het RVB stelt hiermee een flink eisenpakket om bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland. Wat voor veel aannemers, bouwbedrijven en opdrachtnemers een goede stimulans is om verder te verduurzamen. En misschien ook wel een flinke uitdaging. PAOTM helpt je graag met deze uitdaging met onze duurzame cursussen. We geven je inzicht in de nieuwste trends en ontwikkelingen en geven je handvatten om je opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

Bij PAOTM kun je daarvoor kiezen uit deze cursussen:

 
Ben je specifiek op zoek naar de toepassing van duurzame of biobased materialen? Ga dan voor 1 van deze cursussen:


Bron RVB

 

None

Deel deze pagina