Raad van State zet streep door Nederlands stikstofbeleid

ma 17 juni 2019

Onlangs oordeelde de Raad van State dat de overheid de natuur onvoldoende beschermt tegen stikstof. De huidige vergunningsprocedure voor onder meer stallen, snelwegen en industrie geeft te weinig zekerheid over de hoeveelheid schadelijke stikstof die in de natuur terechtkomt. Daarmee wordt een streep gezet door het beoordelingssysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hoe moet het verder met vergunningen voor bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden?

Vergunningen voor veehouderijen, wegen en bedrijventerreinen mogen vanaf nu niet meer worden afgegeven op basis van de huidige stikstofregels. Het PAS biedt ruimte om vergunningen te verlenen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, als zij in de toekomst ook maatregelen treffen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen, bijvoorbeeld door natuurherstellende maatregelen. De Raad van State oordeelde dat deze criteria voor het verlenen van vergunningen in strijd zijn met Europese natuurwetgeving en de vergunningen daarom niet meer op basis van het PAS mogen worden verleend.

De uitspraak raakt tal van bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Behalve 21 veehouderijen waarvan de vergunning per direct is vernietigd lopen er nog zo’n 180 bezwaarprocedures bij onder meer de Raad van State. Deze vergunningen hebben naast vee, ook betrekking op nieuwe wegen en bedrijventerreinen. De verwachting is dat deze vergunningen ook stranden. De definitief verleende vergunningen blijven gelden, ondanks dat ze niet voldoen aan de Europese natuurwetgeving.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit concludeert dat vergunningen voortaan niet meer verleend kunnen worden op basis van het PAS, maar onderzoekt nog hoe voortaan te werk zal worden gegaan. “Het is een stevige uitspraak die per direct forse consequenties heeft voor individuele ondernemers, maar ook voor ambities van gemeenten, provincies en Rijksoverheid op het terrein van onder meer waterveiligheid, infrastructuur, woningbouw en klimaat”, aldus minister Carola Schouten in haar reactie op de uitspraak van de Raad van State.

Ben jij werkzaam op het gebied van luchtkwaliteit, luchtverontreiniging en depositie en wil je kunnen anticiperen op deze recente beleidswijzigingen en ook de nieuwe Omgevingswet? Volg dan vanaf 12 september onze opleiding, in samenwerking met VVM, om de meest actuele inzichten te verkrijgen over de huidige en nieuwe wetgeving.

Foto: de Volkskrant

Deel deze pagina