Projectbeheersing is onmisbaar in bouw- en infraprojecten

Bouw- en infraprojecten zijn complex. Je werkt samen met veel partijen, bent afhankelijk van externe factoren, hebt te maken met bestaande infrastructuur of gebouwde omgeving en je moet werken met vastgestelde budgetten en doorlooptijden. Hoe houd je je project beheersbaar, houd je alle partijen betrokken en zorg je dat het project op tijd en binnen budget wordt opgeleverd? Projectbeheersing is hierin onmisbaar.

Risico’s beperken en kansen benutten

Projectbeheersing helpt je met het vinden van een balans tussen planning, kosten, scope en kwaliteit. Door projectbeheersing toe te passen in jouw projecten kun je tijdig trends en ontwikkelingen herkennen en de gevolgen daarvan kunnen overzien. Hierdoor kan je de risico’s beperken en juist kansen benutten.

Integraal en risicogestuurd denken en handelen
Projectbeheersing is echter meer dan alle losse aspecten. Integraal en risicogestuurd denken en handelen is één van de randvoorwaarden om projectbeheersing succesvol te laten zijn. Alleen dan kan je de juiste stuur- en beslisinformatie leveren.

Leer projectbeheersing succesvol toepassen
Veel partijen in de bouw- en infrasector passen projectbeheersing succesvol toe. Wil jij meer kennis van zaken en leren hoe projectbeheersing kan helpen in jouw projecten? Volg dan de cursus Projectbeheersing bij bouw en infrastructuur. Voorafgaand aan de cursus vul je een test in om te zien in hoeverre jouw projectbeheersing op orde is. De uitkomsten worden gebruikt in de training, zodat de theorie wordt gekoppeld aan jouw praktijk en je dus met concrete handvatten naar huis gaat.

None

Deel deze pagina