Nieuw waterzuiveringsconcept valt in de prijzen

ma 16 maart 2020

Onlangs werd de volledig circulaire Waterfabriek Wilp onderscheiden met De Vernufteling 2019, een initiatief van Koninklijke NLingenieurs. Gewaardeerd om technologisch vernuft, enorme maatschappelijke relevantie, groot nationaal en internationaal potentieel en een originele omdraaiing van denken in het zeer hoog ontwikkelde vak van waterzuivering. Kortom: een toekomstbestendige waterzuivering.

De Waterfabriek is een nieuw zuiveringsconcept waar kraakhelder water wordt gemaakt om het huidige en toekomstige zoetwatertekort tegen te gaan en waar grondstoffen worden gewonnen zonder negatieve impact op de leefomgeving. Het project in het Gelderse Wilp wordt uitgevoerd door Waterschap Vallei en Veluwe, Royal HaskoningDHV, Witteveen+Bos en Aquaminerals en is naar verwachting in 2022 operationeel.

Twee doelstellingen kenmerkt de Waterfabriek: grondstoffen en schoon water. Een alles in één waterzuivering waarmee regenwater, rioolwater en water vanuit de industrie apart worden gefilterd. Alle mogelijk te onttrekken grondstoffen worden uit het rioolwater gehaald om vervolgens op te werken tot bruikbare grondstoffen, die vervolgens circulair worden ingezet. Regenwater wordt apart behandeld in een natuurlijk systeem, met een kleinere technische installatie en de mogelijkheid om microverontreiniging door onder meer geneesmiddelen en microplastics effectief te verwijderen. In het kader van circulaire afvalwaterzuivering vervult Waterfabriek Wilp straks dus de rol van zowel waterzuiveraar als energie- en grondstoffenproducent.

Ben jij als watertechnoloog, beleidsmaker, docent of manager betrokken bij het realiseren van circulaire afvalwaterzuivering? Tijdens onze cursus op 10 en 11 november 2020 worden alle mogelijkheden op basis van de laatste inzichten uit de techniek en markt belicht. Na het volgen van de cursus heb je inzicht in de theoretische achtergronden en belangrijkste uitdagingen en kun je voor jouw eigen waterzuivering een onderbouwde afweging maken of het terugwinnen van grondstoffen, energie of water rendabel is.

Beeld: Waterschap Vallei en Veluwe

None

Deel deze pagina