Nieuw tankstation versnelt ontwikkeling groene waterstof

In Den Helder wordt voortvarend gewerkt aan de realisatie van een waterstoftankstation. Het station gaat groene waterstof leveren aan scheepvaart, vrachtverkeer en personenvervoer. Aan het waterstofproject van onder andere Port of Den Helder, Engie en Damen Shipyards is bijna € 1,4 miljoen uit de DKTI-Transport subsidieregeling toegekend. Het project omvat de hele keten en is daarom belangrijk voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie.

“Voor succesvolle waterstofprojecten is samenwerking in de keten essentieel”, zegt Pieter Blok, manager duurzaamheid bij Engie. Hij is ervan overtuigd dat het nieuwe waterstoftankstation de ontwikkeling van groene waterstof kan versnellen.

Elektrolyse op locatie
Bij de Kooyhaven in Den Helder komen twee waterstof vulpunten, één voor personenvoertuigen en vrachtwagens en één voor schepen. De groene waterstof wordt door elektrolyse op locatie geproduceerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt. Een zonnepark gaat de groene stroom aan de elektrolyser leveren. De verwachte maximale capaciteit komt rond de 400 kilo waterstof te liggen.

Waterstofschip
Als onderdeel van het project wordt een waterstofschip ontwikkeld dat aan een groep van potentiële gebruikers wordt aangeboden. Het schip op waterstofaandrijving is naar verwachting halverwege 2020 gereed. De keten van zonnepark, elektrolyser en tankstation moet in 2021 volledig operationeel zijn.

Emissieloze scheepvaart
Het project kan een belangrijke rol spelen voor emissieloze scheepvaart op de Waddenzee. Het consortium van de genoemde partijen verwacht dat waterstof ook voor andere initiatieven een interessante optie is. Bijvoorbeeld voor de verduurzaming van activiteiten van service schepen, offshore suppliers en vervoer van personeel van en naar de offshore installaties van Den Helder. Ook de verduurzaming van schepen van de Koninklijke Marine wordt genoemd.

Meer waterstoftankstations
Port of Amsterdam kondigde onlangs aan dat de bouw van het eerste waterstoftankstation in de haven in het voorjaar van 2020 van start gaat. Na de zomer kunnen vrachtwagens en personenauto’s 24/7 waterstof tanken. De gemeente draagt € 500.000,- bij aan het project. Ook zet de gemeente haar vuilniswagens om naar waterstof-elektrisch aangedreven wagens. De eerste zes waterstofvuilniswagens gaan in 2020 rijden.

Waterstof in jouw professionele omgeving
Ben jij betrokken bij het (gaan) toepassen van waterstof, bijvoorbeeld in de vervoerssector, energiebranche, in de industrie of bij de overheid? Leer welke rol waterstof nu en in de toekomst kan spelen in jouw professionele omgeving tijdens de cursus Waterstof voor professionals op 26 en 27 maart 2020. Je leert alles over de eigenschappen en mogelijkheden van waterstof als koolstofvrije energiedrager.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl
Foto: duurzaambedrijfsleven.nl, Peter van Aalst

None

Deel deze pagina