Netbeheerder waarschuwt voor stroomtekort in 2030

wo 11 januari 2023

Vorige week meldde de landelijke netbeheerder Tennet dat er in 2030 mogelijk niet altijd genoeg elektriciteit zal zijn in Nederland. In een rapport voor het ministerie van Economische Zaken schrijft de netbeheerder dat er over zeven jaar tekorten in de stroomproductie kunnen ontstaan. "Daardoor kan mogelijk niet op alle uren van het jaar volledig aan de gewenste elektriciteitsvraag worden voldaan."

De leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland is internationaal gezien nu nog extreem hoog (99,99 procent). Maar Tennet ziet dat veranderen en dat heeft alles te maken met de toenemende afhankelijkheid van het weer en de toenemende vraag naar stroom.

Afhankelijker van zon en wind
De elektriciteit die wordt gebruikt, is steeds vaker afkomstig van zon en wind. Nederland haalt de komende jaren in snel tempo de achterstand in die het heeft in Europa als het gaat om het gebruik van duurzame energie. De populariteit van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven heeft alle verwachtingen overtroffen. Verder worden de eerste grote windmolenparken op zee opgeleverd en er volgen er meer. Tegelijkertijd sluiten kolen- en gascentrales om aan de klimaatafspraken te voldoen.

Tekort aan regelbaar vermogen
Zolang het waait en de zon schijnt, is dat geen probleem. Ook zijn er nu nog genoeg kolen- en gascentrales om stroom op te wekken als het donker is of bewolkt en is het vermogen daarvan regelbaar. Zonder kolen- en gascentrales wordt het creëren van het regelbare vermogen een stuk lastiger. Waterstof en grote batterijen kunnen een oplossing bieden, maar beide zijn relatief (nog) duur en de ontwikkeling ervan gaat langzamer dan de vraag. Het kan ook met nieuwe kerncentrales: het kabinet koos begin december voor twee extra reactoren in Borssele. Die zijn echter op zijn vroegst in 2035 klaar.

Veel meer vraag naar stroom
Het sluiten van kolencentrales en de wens om versneld van het gas af te gaan leiden bovendien tot een toename van huizen, gebouwen en fabrieken die overgaan van gas op elektriciteit. Deze ontwikkeling is het afgelopen jaar versneld vanwege de oorlog in Oekraïne waardoor Europa van het Russische gas af wil.Het leidt bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven nu al tot problemen, omdat bedrijven sneller over willen op elektriciteit dan de netbeheerders kabels kunnen aanleggen. In verschillende provincies ontstonden de afgelopen tijd wachtlijsten voor bedrijven die hun elektriciteitsgebruik willen uitbreiden.

Meer elektriciteit en flexibiliteit
Tennet pleit voor meer Europese samenwerking. Nederland heeft al stroomkabelverbindingen met België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De netbeheerder stelt voor om die capaciteit verder uit te breiden. Zo heeft Noorwegen elektriciteit uit waterkracht en het Verenigd Koninkrijk elektriciteit uit kernenergie. Hiermee kan op sommige momenten een gebrek aan zon en wind gecompenseerd worden. Netbeheerders willen ook graag meer flexibiliteit van de klant. Die zou meer elektriciteit moeten afnemen bij een overschot en minder bij een tekort en in ruil hiervoor minder gaan betalen.

Wat kun jij doen?
Heb jij in je professionele omgeving te maken met het behoud van stroom en spanning en de kwaliteit daarvan? PAOTM organiseert de cursus Power quality. Onder leiding van prof.dr. Sjef Cobben van TU/e leer je alles over de oorzaken en bronnen die de kwaliteit van stroom verminderen en welke oplossingen er zijn omtrent traditionele en nieuwe technologieën. Komt het zover dat je te maken hebt met storingen en uitval? In de cursus Beveiliging van elektriciteitsnetten leer je van dr.ir. Marjan Popov (TU Delft) hoe je power system protection het efficiëntst inzet.

Bron: NOS

None

Deel deze pagina