Nederlandse transportinfrastructuur krijgt 125 miljoen euro Europese subsidie

do 7 september 2023

Eind juni maakte de Europese Commissie bekend dat Nederland ruim € 125 miljoen Europese subsidie ontvangt voor de aanleg en verbetering van transportinfrastructuur. Het betreft acht projecten rond spoorwegen, binnenvaart en luchtvaart die bijdragen aan het verduurzamen van transport.

Helft van het budget voor projecten in West-Europa

De Europese commissie had € 6,2 miljard beschikbaar in deze ronde van de Connecting Europe Facility (CEF), waarvan € 3,6 miljard bestemd is voor projecten in West-Europa. Een groot deel van het beschikbare budget gaat naar vier grensoverschrijdende projecten: de Brenner basistunnel voor een nieuwe spoorlijn door de Alpen, uitbreiding capaciteit van de spoorlijn Karlsruhe-Basel, een nieuwe spoorlijn die de Baltische staten verbindt met de rest van de EU en de Seine-Scheldeverbinding die Noord-Frankrijk met de Schelde en de Rijn verbindt.

Van de acht projecten, twee specifiek gericht op binnenvaart

Specifiek kijkend naar binnenvaart, zijn er twee Nederlandse projecten die een bijdrage krijgen:

Rhombus UPSIDE II (upgrading haveninfrastructuur langs de Maas) - € 37.395.885
Project gericht op de uitvoering van studies en werkzaamheden voor de aanleg en verbetering van binnenhaveninfrastructuur in de binnenhavens van Stein, Roermond en twee locaties in Maastricht. (Indiener: provincie Limburg)

COMEX 2 – River Information Services Corridor Management 2 - € 3.936.000 
Projectinitiatief voor heel Europa voor de verdere ontwikkeling van rivierinformatiesystemen (informatie-uitwisseling over belangrijke factoren die van invloed zijn op de binnenvaart, zoals werkzaamheden of verkeer). Hierdoor zal de grensoverschrijdende binnenvaart op 5 TEN-T kernnetwerkcorridors worden bevorderd. (Indiener: Rijkswaterstaat)

Een overzicht van de andere zes projecten vind je op de site van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verbeter de vaarwegen!

Ga je aan de slag met deze of soortgelijke projecten en wil je je kennis op dit gebied verbeteren? Kijk dan eens bij onze cursus Onderhoud en verbetering van vaarwegen. Wim Kortlever (Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud) maakt je wegwijs in vaarwegkenmerken, ontwerprichtlijnen en wet- en regelgeving, met veel nadruk op de nautische veiligheid. Vragen? Neem contact op met onze programmamanager dr. Jawairia Ahmad (j.ahmad@paotm.nl / 06 84 29 17 91).

 

None

Deel deze pagina