Nederlandse ambitie voor wind op zee: 70 gigawatt in 2050

vr 7 oktober 2022

Onlangs werden de plannen van het kabinet voor verdere groei van windenergie op zee tot 2050 bekendgemaakt. Rond die tijd moet zo’n 70 gigawatt aan windvermogen worden opgewekt. Dat is een ruime verdrievoudiging van de ambitie voor 2030 waar met 21 gigawatt naartoe wordt gewerkt, wat ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland is.

Om de industrie en samenleving in Nederland snel te kunnen verduurzamen moet windenergie op zee na 2030 flink doorgroeien, vandaar dat gepland wordt voor het maximum van wat gedacht wordt nodig te zijn. Uit een studie van netbeheerders bleek dat Nederland met 70 gigawatt zo goed als zelfvoorzienend zou zijn. Naast de opwekking van elektriciteit plant het kabinet ook voor grootschalige waterstofproductie op de Noordzee. Vanaf 2030 zal windenergie op zee vooral in verder gelegen gebieden op de Noordzee komen, honderden kilometers van de kust. Onlangs kwamen de 9 Europese Noordzeelanden overeen om gezamenlijk 260 gigawatt windvermogen op de Noordzee te bouwen tot 2050. Als North Seas Energy Cooperation zullen hun onderling verbonden energieknooppunten zorgen voor een robuust energiesysteem voor alle landen.

Het voorlopig grootste windpark, Hollandse Kust Zuid, leverde begin augustus de eerste stroom aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Dit subsidievrije windpark ligt 18 tot 35 kilometer voor de kust tussen Scheveningen en Zandvoort. Afgelopen maand werd de complexe installatie van alle 140 monopile funderingen afgerond. Als de bouw halverwege 2023 is afgerond, zal er genoeg elektriciteit voor twee miljoen huishoudens worden geproduceerd.

Naast een sterke impuls voor de productie van schone energie levert dit soort projecten ook technische uitdagingen op. Dergelijke offshore windparken worden in steeds diepere en ruwere omgevingen gebouwd. Dit vergroot de noodzaak tot gedegen bodemonderzoek en het optimaliseren van funderingssystemen. De ontwikkeling van geotechnische kennis speelt een essentiële rol van het ontwerp tot en met de implementatie van deze systemen. Ben jij als professional betrokken bij het ontwerp, de bouw en het beheer van offshore windparken en wil je deze funderingssystemen leren optimaliseren op basis van de belangrijkste geotechnische concepten en ontwerpbenaderingen? Schrijf je dan in voor onze tweedaagse Engelstalige cursus op 17 en 18 november, die wij in samenwerking met DOB Academy organiseren.

 

Bron: Rijksoverheid, NOS, Offshorewind.biz

None

Deel deze pagina