Nederland als waterstof-hub

ma 14 oktober 2019

Waterstoftechnologie heeft de potentie om een zeer belangrijk exportproduct van Nederland te worden. Niet alleen is waterstof als energiedrager één van de grote beloftes voor een succesvolle energietransitie, dat is het ook voor onze economie. Dit blijkt uit onderzoek van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME.

FME onderzocht de kansen van waterstof voor het Nederlandse bedrijfsleven in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Donderdag 10 oktober jl. nam minister Wiebes het rapport ‘Waterstof Kansen voor de Nederlandse industrie’ in ontvangst.

Goede uitgangspositie
Ons land heeft het potentieel een waterstof-hub te worden. Ons land heeft daarvoor een goede uitgangspositie: een uitstekende gasinfrastructuur die her-inzetbaar is voor transport van duurzame waterstof, een flink potentieel aan offshore-wind voor de productie van groene waterstof en een industrie die de sterke wil heeft om te verduurzamen. Waterstof kan helpen om de klimaatdoelen te halen én kan duurzame economische groei en banen scheppen.

Grijs, blauw, groen en oranje
De stap van grijze naar blauwe waterstof wordt al op diverse plaatsen gemaakt door het opvangen en opslaan van de CO2. Een echt schone methode is het maken van waterstof door elektrolyse, met stroom opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals windturbines en zonnepanelen: groene waterstof. Om productie hiervan op omvangrijke schaal te realiseren zijn vele jaren nodig. Voor het maken van oranje waterstof, gemaakt uit stroom opgewekt in Nederland, is een nog grotere inspanning noodzakelijk.
“De waterstofsector moet van de overheid de aandacht en financiering krijgen die het, gezien de enorme potentie voor de Nederlandse economie en de CO2-doelstellingen, verdient. We hebben het steeds wel over groene, grijze en blauwe waterstof, maar waterstof moet oranje worden!” zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.

Verbouwing van de industrie
Om over te stappen op waterstof is, net als in de jaren zestig bij de overstap van kolen naar aardgas, een enorme verbouwing in de industrie noodzakelijk. De technologische mogelijkheden zijn er. Tegelijkertijd zijn er - om de rol van koploper te kunnen verwezenlijken - grote investeringen nodig en de sector moet concurrerend blijven. De industrie heeft hiervoor de steun van de overheid nodig.

Het Klimaatakkoord
Het door minister Wiebes aan het kabinet gezonden Klimaatakkoord onderstreept de noodzaak van de energietransitie en stimuleert de industrie duurzamer te worden en banen in Nederland te behouden. Het kabinet zet met partijen actief in op het toepassen van groene waterstof op grote schaal. Voor de helft van de meerkosten die gemoeid zijn met minder CO2-uitstoot kan de industrie aanspraak maken op de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE).

Toepassen van waterstof in jouw professionele omgeving
Ben jij betrokken bij het (gaan) toepassen van waterstof, bijvoorbeeld in de energiesector, openbaar vervoer, automotive, de industrie of bij de overheid? Leer welke rol waterstof nu en in de toekomst kan spelen in jouw professionele omgeving tijdens de cursus Waterstof voor professionals op 31 oktober en 1 november 2019. Cursusleider Jaco Reijerkerk MSc van Ekinetix, ook betrokken bij het rapport van FME, vertelt je alles over de eigenschappen en mogelijkheden van waterstof als koolstofvrije energiedrager.

Bron: Bouw en Uitvoering, Technisch Weekblad, Rijksoverheid
Foto: Op weg met waterstof

None

Deel deze pagina