Mogelijkheden voor Aquathermie in 1 oogopslag

Aquathermie is een onderwerp wat steeds belangrijker wordt in de wereld van energie. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AVG), het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zien de techniek als een belangrijk onderdeel van de transitie om van aardgas af te komen. Daarom is Waternet een paar jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van een omgevingswarmtekaart; een zeer toegankelijke tool waarin het voor iedereen duidelijk zichtbaar is wat de mogelijkheden voor Aquathermie zijn in een bepaald gebied.

Het doel van de digitale omgevingskaart is een zo compleet mogelijk overzicht toegankelijk te maken voor iedereen. Binnen een paar minuten is een rapport gedownload met alle mogelijkheden rondom vraag en aanbod in een gebied. De kaart onderscheidt in thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). De kaart is op dit moment enkel nog voor de omgeving rondom Amsterdam, maar met de uitnodiging van andere waterschappen in Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht is er zicht op een snelle uitbereiding van de kaart. Wethouders van gemeenten reageren erg enthousiast op het concept en zijn druk bezig het het implementeren.

Gedetailleerde omgevingswarmtekaart
In de kaart zijn er veel verschillende gegevens te zien, zoals een onderscheid tussen TEO, TEA en TED, hoeveelheid restwarmte uit datacentra en zonnecollectoren, de actuele warmtevraag van gebouwen en de verwachte toekomstige warmtevraag (met toepassing van verdere isolatie) en nog veel meer additionele gegevens. Het is al met al een zeer gedetailleerde kaart, wat een hoop mogelijkheden biedt voor implementatie van de nieuwe techniek.

De nieuwste aquathermiekennis doe je op bij PAOTM
Wil je meer te weten komen over Aquathermie, en inzicht krijgen in het potentieel van deze steeds belangrijker wordende techniek binnen de energietransitie? Neem dan een kijkje op de pagina van onze cursus Aquathermie. De tweedaagse cursus geeft een gedetailleerd inzicht in de kansrijke techniek en belicht technische, juridische en financiële aspecten van dit onderwerp. De cursus start in juni.

Link warmtekaart: https://www.waternet.nl/innovatie/energietransitie/omgevingswarmtekaart/ 
 

None

Deel deze pagina