Meer stroomstoringen door klimaatverandering en energietransitie

ma 17 juni 2019

Nieuwe toepassingen voor een duurzamer Nederland, zoals warmtepompen en elektrisch vervoer, volgen elkaar in een rap tempo op. Tegelijkertijd brengen diverse veranderingen rondom de energietransitie ook uitdagingen met zich mee voor de elektriciteits- en energiebranche.

Sinds de invoering van de wet Voortgang Energietransitie in 2018 is het niet altijd meer verplicht dat het elektriciteitsnet dubbel beveiligd moet zijn. Dit is vanuit kostenoverwegingen verdedigbaar, maar leidt tot een achteruitgang van de betrouwbaarheid van ons stroomnet en verhoogde kans op uitval door een enkele storing. 

Afhankelijk van water
Ook het veranderende klimaat brengt risico’s met zich mee voor onze energievoorziening, blijkt uit onderzoek van universiteit Leiden. De productie van elektriciteit is voor een groot deel afhankelijk van water. Langere periodes van droogte en de stijgende temperatuur zorgen ervoor dat er niet altijd voldoende koelwater is. Energiecentrales moeten hierdoor mogelijk hun productie terugschroeven of, in extreme gevallen, zelfs stilleggen.  

Kwaliteit en beveiliging van stroom essentieel
Het bewaken van de betrouwbaarheid van stroom wordt de komende jaren een steeds grotere uitdaging. Storingen, verminderde capaciteit of overbelasting zijn niet te vermijden. Om het effect voor bedrijven en burgers zo gering mogelijk te laten zijn, wordt kennis van behoud van power quality en het optimaal inzetten van beveiligingen steeds belangrijker.

Ben jij betrokken bij het elektriciteitsnet, elektrische installaties en de beveiliging of kwaliteitsbeheer daarvan? Dit najaar zijn er bij ons een aantal interessante cursussen te volgen. Op 24 en 25 september leer je onder leiding van prof. dr. Sjef Cobben (TU/e) alles over Power Quality. Op 21 en 22 november doe je onder leiding van dr. ir. Marjan Popov (TU Delft) de meest actuele kennis op over Beveiliging van elektriciteitsnetten. Tijdens de cursussen kun je zelf een case inbrengen waardoor je de opgedane kennis direct kunt toepassen in je eigen werksituatie.

Andere interessante cursussen:
Blootstelling aan elektromagnetische velden
Elektromagnetische compatibiliteit
Mastercolleges Elektrotechniek TU Delft en TU/e

Bron: AD en nu.nl

None

Deel deze pagina