Manifest Duurzaam GWW 2030 in de startblokken

di 23 november 2021

De Green Deal Duurzaam GWW liep eind 2020 af, maar de ambitie om de GWW te verduurzamen verandert niet. De manier waarop marktpartijen dit willen bereiken wijzigt wel. Daarom krijgt de Green Deal een vervolg in het Manifest Duurzaam GWW 2030 (DGWW2030). 

Wat is DGWW2030?

DGWW2030 is een samenwerking tussen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen die achter de duurzaamheidsdoelen voor GWW staan en deze willen realiseren door toepassing van de Aanpak DGWW. Met als hoofddoel: uiterlijk medio 2024 moet duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaken van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten.

Waarom DGWW2030?

Waarom dan dit manifest? Er zijn drie belangrijke redenen.

1. Opbrengst Green Deals gebruiken en verder brengen

Twee Green Deals en vele jaren ervaring hebben geleid tot een breed gedragen en gestandaardiseerde Aanpak Duurzaam GWW. Bij deze procesaanpak wordt duurzaamheid het liefst zo vroeg mogelijk geïntegreerd in het proces van initiëren, analyseren en ontwerpen. De aanpak wordt echter nog niet breed toegepast in de praktijk. DGWW2030 wil de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW bevorderen, zowel kwantitatief (vaker toepassen) als kwalitatief (integraler toepassen).

2. Duurzaamheid als ‘Business as usual’

Om de grote, duurzame transities in de infra te realiseren moet duurzaamheid een integraal onderdeel uitmaken van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. De keuze voor één gestandaardiseerde aanpak helpt alle partijen individueel en gezamenlijk in de sector om dit te realiseren en schept de voorwaarden om hier effectief en verantwoord in te investeren.

3. Aansluiting bij Rijks-, regionale en lokale aanpak

Duurzaamheidsbeleid ontwikkelt zich snel. DGWW2030 wil de partijen in de sector helpen om zo effectief mogelijk alle regels en afspraken te concretiseren en hier in projecten aan te voldoen. Op deze manier helpt het partijen beleid en projectuitwerking beter aan elkaar te koppelen en de beleidsuitvoering succesvol te maken.

Maak je ambities waar

Flink wat ambities dus om ervoor te zorgen dat duurzaamheid in de toekomst integraal zal worden toegepast. Sta jij voor dezelfde uitdaging in jouw gww-projecten? Volg dan de cursus Duurzaam GWW op 9 en 10 december in Amersfoort die wordt gegeven door DGWW-experts onder leiding van Niels van Amstel. Niels is werkzaam bij Megaborn Traffic Development BV en één van de ontwikkelaars van de Aanpak en mede opsteller van de Green Deals DGWW en het Manifest 2030. Tijdens deze cursus leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden van de mensen achter de Aanpak hoe jij stappen kunt maken in jouw projecten en organisatie.

 

None

Deel deze pagina