Maatregelen corona

wo 24 maart 2021

Nederland is sinds 15 december 2020 in lockdown om het aantal contacten tot een minimum te beperken. De maatregelen gelden in ieder geval tot 20 april 2021.

Voor onze cursussen betekent dit dat alle cursussen tot en met april grotendeels online worden gegeven. Na de persconferentie van 13 april kijken we wat er mogelijk is voor cursussen vanaf mei. We houden alle betrokkenen hiervan op de hoogte.

Online cursussen

Voor online lessen maken wij gebruik van het platform Microsoft Teams. Voor enkele lopende opleidingen werken we met WebEx. De docent streamt de les live en vragen kunnen direct mondeling of via de chat worden gesteld. Wij hebben inmiddels goede ervaringen met de online cursussen en opleidingen. 

Bij klassikale cursussen gelden deze regels

  • Onze cursussen op locatie worden georganiseerd conform de RIVM-richtlijnen op 1,5 meter afstand. 
  • Wij werken alleen samen met accommodaties met een corona-protocol en wij zien zelf steekproefsgewijs toe op de naleving hiervan. Voorafgaand aan de cursus krijg je als deelnemer dit protocol toegestuurd.
  • Wij letten op zaken als schoonmaak van algemene ruimtes, looproutes en catering.
  • We werken met groepen met niet meer dan 30 personen, zodat we onderling voldoende afstand kunnen bewaren.
  • Deelnemers en docenten dragen bij binnenkomst en in de wandelgangen een mondkapje.
  • Deelnemers en docenten met klachten blijven thuis.
  • Deelnemers en docenten blijven thuis wanneer zij de afgelopen 10 dagen in een risicogebied in het buitenland zijn geweest of in contact zijn geweest met een besmet persoon.
  • Reis zoveel mogelijk met de auto, indien dit mogelijk is.

Wij helpen je graag

Heb je vragen? Neem dan bij voorkeur contact met ons op per e-mail info@paotm.nl of eventueel telefonisch via 015 - 278 46 18.

None

Deel deze pagina