Kwaliteit van Nederlandse oppervlaktewateren beneden Europees peil

wo 11 juli 2018

De ecologische kwaliteit van Nederlandse oppervlaktewateren is nog niet op orde, zo blijkt uit het nieuwe rapport over Europese wateren van het European Environmental Agency (EEA). Vooruitgang wordt al wel geboekt bij de aanpak van de oorzaken, maar toch moet er nog meer gebeuren, zo adviseert het EEA.

Het EEA onderzocht 130.000 Europese wateren met de Kaderrichtlijn Water (KRW) als maatstaf over de periode 2010-2015. Slechts 40% van de onderzochte oppervlaktewateren zoals meren, rivieren en estuaria voldeed aan deze Europese richtlijn. Bij ons is het slechter gesteld met de ecologische kwaliteit. Nederland zit samen met België en een groot deel van Duitsland in de donkerrode categorie: minder dan 10% van de oppervlaktewateren kregen een goede beoordeling.

Het EEA benadrukt zowel de geboekte vooruitgang als de uitdagingen die er nog liggen. Dankzij de Europese waterwetgeving en -inspanningen zijn de wateren al geleidelijk aan het verbeteren, maar in de verbetering van afvalwaterverwerking en vermindering van emissies uit de landbouw moeten nog flinke stappen worden gezet, zo stelt het EEA. “We moeten onze inspanningen vergroten om onze wateren zo schoon en veerkrachtig te maken zoals ze zouden moeten zijn. Ons eigen welzijn en de gezondheid van onze vitale water- en mariene ecosystemen zijn daarvan afhankelijk, aldus EEA-directeur Hans Bruyninckx.

Er moet dus wat gebeuren. Allereerst worden de in het verleden opgestelde KRW-doelen opnieuw tegen het licht gehouden. Sommige van deze doelen bleken te streng te zijn gedefinieerd. Voor het afleiden van KRW-doelen en bijbehorende maatregelen is inzicht in het functioneren van het watersysteem essentieel. Een watersysteemanalyse op basis van de bij STOWA ontwikkelde Ecologische Sleutelfactoren helpt hierbij. In de cursus Aquatisch ecologische systeemanalyse leer je met deze methode voor jouw eigen casus alle stappen van analyse tot concreet advies te doorlopen. Schrijf je dus in en draag straks nog sterker bij aan een betere waterkwaliteit.

None

Deel deze pagina