Kansen van digitalisering en data science belicht tijdens Geotechniekdag 2021

vr 12 november 2021

Afgelopen dinsdag stond tijdens een goed bezochte Geotechniekdag het thema ‘Hello World’ centraal. Naast een verwijzing naar de eerste stappen van een beginnend programmeur illustreert het ook de verhouding tussen ingenieurs en hun omgeving. In de wereld van civiele techniek vinden snelle ontwikkelingen plaats op het gebied van digitalisering en data science. Dit brengt hogere verwachtingen met zich mee voor ontwerpen en de oplossingsrichting van geotechnici. PAOTM was aanwezig, met een cursusaanbod dat aansluit op deze huidige en toekomstige praktijk in de geotechniek.

Tijdens de Geotechniekdag werd met een stevig inhoudelijk programma getoond dat geotechnici state-of-the-art oplossingsrichtingen kunnen aandragen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en ecologische impact. Plenaire presentaties werden afgewisseld met parallelle sessies die in vier aandachtsgebieden waren onderverdeeld: model en experiment, complexe projecten, duurzaamheid en inpassingen en automatisering en AI. Zo werden de effecten van klimaatverandering op de infrastructuur behandeld, maar ook de ontwikkeling van geavanceerde grondmodellen voor offshore toepassingen.

De kansen die digitalisering biedt helpt geotechnici om sneller tot de betrouwbare en optimale ontwerpen en projecten te komen waar de omgeving om vraagt. Het cursusaanbod Data-analyse en programmeren van PAOTM sluit hierop aan met cursussen op het gebied van onder meer Python, parametrisch ontwerpen en data-analyse.   

Onze Leerlijn voor Geotechniek is een vaste waarde binnen dit vakgebied, met zowel de CGF-opleidingen en cursussen die wij samen met KIVI afdeling Geotechniek organiseren als diverse praktijkgerichte cursussen over funderingen, bouwputten en grondverbeteringen. Wij hebben de Geotechniekdag aangegrepen om de nieuwe video-impressie te delen van een van de recente toevoegingen aan de leerlijn: Geology for engineers (CGF-G), die vanaf 10 mei 2022 weer van start gaat.

 

None

Deel deze pagina