Kansen en uitdagingen voor geothermie in kaart

ma 20 juni 2022

Geothermie is één van de bronnen die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Er zijn volop initiatieven, maar er spelen ook uitdagingen. Renkum, nabij Arnhem, is uitgeroepen tot de meest veelbelovende locatie voor een eerste proefboring naar zogenaamde ultradiepe aardwarmte op 4 kilometer diepte. Daarmee kan de nabijgelegen papierfabriek voor een groot deel aardgasvrij worden. Want, hoe dieper de boring, hoe warmer het gewonnen water dat nodig is voor de fabriek.

Met de huidige duurzaamheidsdoelen en de zoektocht van Europa naar alternatieven voor gas uit Rusland, vormen Nederlandse geothermieprojecten mooie initiatieven. Op dit moment zijn er 24 locaties waar aardwarmte wordt gewonnen.

Potentieel
Jasper Kwee,  onderzoeker bij het geothermiebedrijf IF-technology en cursusleider Geothermie bij PAOTM, vertelt dat de meeste aardwarmte naar de glastuinbouw gaat. “Hoewel die soms ook wel gecombineerd wordt met het verwarmen van huizen of een zwembad”. Het marktaandeel van geothermie in de totale energieproductie is (nog) klein, maar met 70 nieuwe projecten in de pijplijn, waarvan er 19 op het punt staan te beginnen, groeit het potentieel aanzienlijk.

Uitdagingen
Het grote dilemma van geothermie zit in het zetten van de boring: dit is het kostbaarste onderdeel terwijl pas na het boren duidelijk is of er genoeg heet water kan worden gewonnen. En hoe dieper de boring, hoe groter de eventuele winst, maar ook hoe hoger de kosten.
Veel projecten wachten nog op een vergunning of subsidie. Hoe dat kan? “De techniek is het probleem niet”, aldus Jasper. “De aardbevingsrisico’s zijn vele malen kleiner dan bij olie- of gaswinning. Water wordt weer terug in dezelfde laag gebracht: geothermie wint alleen warmte, netto wordt geen materiaal aan de aarde onttrokken.” Ook is het succes van geothermie afhankelijk van investeringen in warmtenetwerken en aardgasvrij maken van wijken. Het tempo hier is nog laag. Ook leunt geothermie op subsidie waardoor de concurrentie van andere technieken om de CO2-uitstoot tegen te gaan groot is.

Een warme toekomst
“Maar dat gaat binnenkort veranderen”, zegt Jasper. Er zijn gesprekken gaande om opslagtechnieken in een andere categorie te plaatsen, zodat deze niet meer direct concurreren met geothermie. De branchevereniging Geothermie Nederland denkt dat geothermie uiteindelijk een kwart van de warmtevoorziening van woningen voor zijn rekening kan nemen. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is positief: Geothermie is een van de silver bullets om de energietransitie te versnellen.

Verdiep je in aardwarmte
Ben of ga jij aan de slag in het speelveld van de winning van aardwarmte? In de PAOTM-cursus Geothermie doorloop je het project van kop tot staart: van het geologisch onderzoek, het inschatten van de onzekerheden en risico’s, en de voorspelling van het vermogen tot en met de realisatie en de uiteindelijke exploitatie. Specialisten die betrokken zijn bij de verschillende fasen delen hun kennis en ervaring en zorgen ervoor dat je de nieuw opgedane kennis direct kan toepassen in de praktijk.  

Bron: De Ingenieur, mei 2022
 

None

Deel deze pagina