Kan het Nederlandse stroomnet alle duurzaam opgewekte energie aan?

ma 15 februari 2021

Met de recente aanscherping van de EU-doelstellingen om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken, krijgt het inzetten van meer duurzame energiebronnen in een nog kortere tijd steeds meer prioriteit. Een mooie ambitie, die de CO2-uitstoot flink moet terugdringen, maar tegelijkertijd de elektriciteitsvoorziening flink onder druk zet.

Als we minder fossiele grondstoffen gaan gebruiken hebben we automatisch meer elektriciteit nodig. Als die elektriciteit overal en op alle momenten voldoende beschikbaar zou zijn, is er geen probleem. Maar, bij het opwekken van duurzame energie speelt weersafhankelijkheid een belangrijke rol. Tel daar de pieken en dalen in de vraag naar energie bij op, en je hebt een landelijke uitdaging.

Decentrale opwekking
Bij het inzetten van duurzame energiebronnen hebben we vaak te maken met decentrale opwekking. Denk aan de vele zonnepanelen die Nederland telt: de in de zomer opgewekte energie moet opgeslagen worden voor gebruik in de winter. Net zo weersafhankelijk is het opwekken van windenergie via windparken. Tegelijkertijd is er de fluctuerende stroomvraag voor elektrische auto’s, datacenters en de groeiende hoeveelheid inductiekookplaten en warmtepompen in Nederlandse huishoudens.

Ruimte op het netwerk
Op sommige plekken in Nederland is op regionale en landelijke stroomnetten niet direct ruimte om extra wind- en zonneparken aan te sluiten. Daar waar de vraag naar elektriciteit relatief laag is, bijvoorbeeld in de noordelijke provincies, kloppen projectontwikkelaars aan bij netbeheerders. Om het net daar geschikt en betrouwbaar genoeg te maken voor nieuwe wind- of zonneparken vraagt een enorme inspanning en investering van netbeheerders. Dat zorgt voor wrijving.

Bijdrage particulieren
Als duurzame energie zo belastend is, moeten huiseigenaren dan terughoudend zijn met verduurzaming? Miro Zeman, zonne-energie-expert van TU Delft, en Jeroen Brouwers van TenneT, vinden van niet. Particuliere zonnedaken en elektrische auto’s halen juist de druk van de ketel: je gebruikt de opgewekte energie zelf. Hoe meer mensen dit doen, hoe minder druk op het nationale netwerk. Voorlopig zijn we echter nog lang niet zover dat dit een sluitende oplossing is.

Groene waterstof
Naast particuliere en bedrijfsinitiatieven is ook op grotere schaal energieopslag nodig. Dat kan door een deel van de elektriciteit te gebruiken voor de productie van 'groene’ waterstof, gewonnen uit duurzame elektriciteit. Die waterstof kan later weer worden omgezet in elektra of warmte. Dat heeft bovendien als bijkomend voordeel dat de industrie, nu nog grootverbruiker van grijze waterstof, gemaakt uit aardgas, dan kan overstappen op groene waterstof.

Vicieuze cirkel
Voorlopig is de grootschalige opslag van energie nog niet voldoende operationeel en blijven pieken en dalen in de vraag naar elektriciteit bestaan. Dit heeft storingen en kans op uitval van (delen van) het elektriciteitsnet als gevolg. Om het elektriciteitsnet te beschermen en de kwaliteit van spanning en stroom te behouden, is het beheersen van power quality en het efficiënt beveiligen van het net zeer belangrijk. Alleen zo kan de betrouwbaarheid van het net bewaakt worden. En dat zorgt er vervolgens weer voor dat de verdere elektrificatie en integratie van hernieuwbare energiebronnen mogelijk blijft.

Toepassing in jouw professionele omgeving
Heb jij in je werk te maken met het beveiligen van elektriciteitsnetten? Volg dan de cursus Beveiliging van elektriciteitsnetten. In twee dagen leer je hoe je beveiligingen effectief en efficiënt toepast zodat je de gevolgen voor de energielevering kan minimaliseren. Of leer in de cursus Power quality hoe je de kwaliteit van spanning en stroom optimaliseert.
Wil je je oriënteren op het toepassen van waterstof? In de cursus Waterstof voor professionals krijg je aan de hand van praktische toepassingen inzicht in de voordelen en uitdagingen van waterstof zodat je gedegen keuzes kunt maken in jouw professionele werkomgeving.

Bron: nu.nl, Energietransitiemonitor – Van te ambitieus naar realistisch, ABN Amro

None

Deel deze pagina