Oproep: Geef het Innovatieprogramma ‘Stroomversnelling Bruggen’ mede vorm

wo 5 juli 2017

De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe. Overheden, bouwbedrijven, ingenieursbureaus, toeleveranciers en kennisinstellingen verkenden het afgelopen jaar daarom samen op De Bouwcampus manieren om deze enorme opgave efficiënt en innovatief aan te pakken. Vandaag wordt het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen officieel gelanceerd. Tijdens het middag symposium worden er verschillende innovaties op bruggengebied gepresenteerd. Van het langer mee laten gaan van (onderdelen van) oude bruggen, simpeler bouwen van nieuwe bruggen tot high tech 3D- geprinte bruggen. Stroomversnelling Bruggen heeft tot doel deze en komende innovaties in een stroomversnelling te brengen, zodat deze binnen afzienbare tijd in Nederland worden toegepast.

Bruggen vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse infrastructuren en zijn noodzakelijk voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van vele gebieden. Een groot deel van de bruggen in Nederland is aangelegd sinds de jaren vijftig tot ongeveer midden jaren ‘70. Gemiddeld heeft een brug een levensduur van vijftig tot tachtig jaar. Dat betekent dat er voor de komende jaren in Nederland een grote golf aan vervangings- en renovatiewerk aankomt.

Deze opgave geeft kansen voor vernieuwing. De Bouwcampus heeft in haar rol als katalysator deze opgave aangejaagd. Het Infra Innovatie Netwerk neemt het stokje van De Bouwcampus over en gaat in de komende jaren diverse werkateliers en een innovatielab organiseren. Diverse partijen gaan in co-creatie aan de slag met nieuwe concepten. Op basis van de uitkomsten uit de werkateliers en best practices volgen pilots. De concepten die in die pilots hun waarde bewijzen kunnen uiteindelijk overal in het land worden gebruikt. Het is voor iedereen, zowel overheden, bouwbedrijven, ingenieursbureaus als kennisinstellingen mogelijk om deel te nemen en zo invloed uit te oefenen op het innovatieprogramma.

Meedoen?

Wil je als opdrachtgever een casus indienen voor een werkatelier, of wil je deelnemen aan ateliers, neem dan contact op met Reinier Trommel, secretaris van het Infra Innovatie Netwerk (Infra.innovatie@crow.nl). Voor meer informatie over het programma en de mogelijkheden van Stroomversnelling Bruggen, zie: debouwcampus.nl

Deel deze pagina