Hoe maak je van natuurvriendelijke oevers een succes?

wo 29 april 2020

Recentelijk zijn er weer vele kilometers aan natuurvriendelijke oevers bijgekomen in Nederland. Deze dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en daarmee aan de gestelde doelen in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Goede afstemming van beheer en onderhoud zijn echter wel noodzakelijk voor het goed ecologisch functioneren van een oever. 

Volgens studies dragen natuurvriendelijke oevers bij aan de verbetering van biologische kwaliteitselementen als algen, vissen, waterplanten en macrofauna. Door een geleidelijk aflopende oever ontstaat er ruimte voor planten die in diep water groeien, voor planten die in ondiep water groeien, voor moerasplanten die gedijen bij afwisselend droge en natte omstandigheden en voor planten die hoog en droog willen staan. Met deze toegenomen diversiteit ontstaat er in en rond het water ruimte voor een grote diversiteit aan plantengroei en diersoorten.

Natuurvriendelijke oevers voldoen in de praktijk niet altijd aan de verwachtingen over de gewenste soortensamenstelling en –bedekking. Bij het ontwerpproces van natuurvriendelijke oevers is een goede afstemming op het beheer en onderhoud noodzakelijk om de meerwaarde voor de biodiversiteit te leveren, waar ze oorspronkelijk voor zijn bedoeld. Beheer en onderhoud heeft namelijk grote invloed op het ecologisch functioneren van een oever.  

Ben jij betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers? Op 15, 16 en 25 september 2020 leer je dit gehele proces met onze cursus creatiever en effectiever in te richten om doelstellingen voor het ecologisch functioneren en de KRW te kunnen halen.      

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / A Kikkert

None

Deel deze pagina