Het succes van bouwteamsamenwerking

ma 18 november 2019

De komende jaren wacht de Nederlandse bouwwereld grote uitdagingen. Onder andere vanuit de duurzaamheidsopgave, maar ook vanuit de vervangingsopgave in de infrastructuur zullen verschillende Opdrachtgevers complexe bouwprojecten moeten starten en afronden. Deze bouwprojecten kennen strikte randvoorwaarden, met o.a. uitdagingen op het gebied van budget, planning, veiligheid en omgeving.

Vanuit Opdrachtgevers neemt dan ook de interesse toe om over te gaan op bouwteamsamenwerking. Deze vorm van samenwerking kan bijdragen aan een efficiëntere besteding van voorbereidingstijd en geld, en faalkosten bij projecten verminderen. 

Een bouwteamsamenwerking voorziet in een beter begrip van de belangen en behoeftes van de opdrachtgever en aannemer, doordat deze partijen (een deel van) het ontwerpproces samen doorlopen. Hierdoor krijgt de aannemer een beter begrip van het project. Dit stelt de partijen in staat de risico’s van een project beter in te schatten en te mitigeren. Communicatie, houding en gedrag zijn cruciale elementen om van een bouwteam een succes te maken.
 
Nieuw: Cursus Samenwerken in bouwteams – 24 maart 2020
Om bouw- en infraprofessionals kennis over de mogelijkheden van bouwteams te laten opdoen organiseert PAOTM in 2020 voor het eerst de nieuw ontwikkelde cursus Samenwerken in bouwteams. In een dag krijgen deelnemers inzicht in de actuele ontwikkelingen op het gebied van bouwteams. Het bouwteam kent onder andere verschillende vormen (UAV-gc en UAV) en kent ook een andere manier van prijsvorming dan de traditionele manieren van samenwerking.

In de cursus worden alle aspecten voor het samenwerken in bouwteams doorgelicht. De cursus heeft daarbij nadrukkelijk een interactief karakter. Naast inhoudelijke bijdragen van gastdocenten is er ook veel ruimte voor de deelnemers om aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis op te doen.
 
Kennismaking met bouwteams voor waterschappen in een middag –  28 januari 2020
Specifiek voor professionals actief bij waterschappen organiseert PAOTM op 28 januari een kosteloze Kennissessie: Samenwerken in Bouwteams voor waterschappen. In een korte middag leggen we de hedendaagse verschijningsvormen van het bouwteam uit (inclusief het nieuwe model van het Bouwgenootschap). Ook geven we praktische tips en tricks die helpen bij het aanbesteden en contracteren van een bouwteam. We gaan hierbij in detail in op de succesvolle samenwerking die het Waterschapsbedrijf Limburg heeft met diverse aannemers.

Foto: Installatie van nieuwe ontwerpen in de afvalwaterbranche, geheel in bouwteam tot stand gekomen.

None

Deel deze pagina