Grote initiatieven voor waterstof: een doorbraak!?

ma 19 november 2018

Waterstof wordt gezien als dé nieuwe duurzame energievorm. Waterstof bestaat al op grote schaal, maar bijna altijd is het gemaakt van steenkool of aardgas. Zulke ‘grijze waterstof’, gemaakt van fossiele energie, is niet duurzaam. Groen waterstofgas, gemaakt van duurzame stroom uit windmolens is dat wel.

De toepassingen van waterstof zijn reeds talrijk én succesvol. In Groningen rijden er bussen op waterstof. Bij diverse bedrijven wordt energie uit waterstofgas gehaald en Rotterdam experimenteert met het verwarmen van woningen door middel van de duurzame energiedrager.

Grote initiatieven in de energietransitie
Om het gebruik van fossiel aardgas volledig te stoppen, is een doorbraak onmisbaar. Eind oktober werden drie grote initiatieven bekend die daar sterk aan kunnen bijdragen. Voor de productie van waterstof wil staalfabrikant Tata Steel in 2023 een grote elektrolysefabriek gaan bouwen. Deze fabriek kan massaal energie van nieuwe windparken op de Noordzee gaan omzetten in de waterstof. Dit kan 350.000 ton CO2-uitstoot verminderen, vergelijkbaar met de uitstoot van 40.000 huizen. Ook energiebedrijf Engie overweegt zo’n fabriek te bouwen samen met Gasunie. Die heeft plannen voor nog meer waterstoffabrieken: samen met Nouryon (voormalige chemietak van AkzoNobel) en samen met energienetbedrijf TenneT.

Het Parijse Klimaatakkoord: geen aardgas meer in 2050
Als Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt, zoals afgesproken in het Parijse Klimaatakkoord, biedt waterstof volgens experts mooie kansen. ‘Waterstof is de sleutel naar de klimaattransitie’, zei Ed Nijpels, voorzitter van het Nationaal Klimaatakkoord, waarmee het kabinet de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent wil verlagen. Bedrijven en milieuorganisaties werken samen in de landelijke Waterstof Coalitie. Ook kleinere energie-, industrie- en chemiebedrijven verkennen kansen. Milieuorganisatie Greenpeace noemt de plannen veelbelovend. ‘Het betreft een megaplan. Als dit doorgaat, kan waterstof een doorbraak worden’.

Toepassing van waterstof in jouw professionele omgeving
Ben jij op grote of kleinere schaal betrokken bij het (gaan) toepassen van waterstof in de energiesector? En wil je weten welke rol waterstof kan spelen in het energiesysteem? Cursusleider Jaco Reijerkerk van Ekinetix, voorloper bij diverse ontwikkelingen waar duurzame energie wordt toegepast en opgeschaald, geeft in de cursus Waterstof voor professionals jou de basis voor een uitstekende start met de energietransitie in jouw professionele omgeving. Deze gloednieuwe cursus vindt plaats op 28 en 29 maart 2019.

Bron: Trouw

None

Deel deze pagina