Grip op data cruciaal voor energietransitie

Onlangs werd bekend dat de energietransitie voor huiseigenaren fors duurder uitvalt dan eerder is berekend. De energietransitie is complex en data versnipperd. Om correcte berekeningen te maken is specifieke kennis en vaardigheid nodig. Essentieel als basis voor overheden om burgers mee te krijgen in de transitie.

Het Nederlandse energieverbruik moet teruggebracht worden en de opwekking moet meer sustainable worden. Dat gebeurt onder andere door toepassing van wind- en zonne-energie, waterstof en warmtepompen. Ook dient de vraag naar stroom en het aanbod van energiebronnen nauwkeurig op elkaar te worden afgestemd. Daarbij zijn kunstmatige intelligentie en datatoepassingen onmisbaar.

Data versnipperd
De energiewereld is technisch, met de opwekking, distributie en het gebruik van gigantische vermogens. Er is veel data beschikbaar waarmee de energietransitie beoordeeld kan worden. De data is verspreid onder veel organisaties en op uiteenlopende manieren ontsloten. Ook zijn er doublures in de bronnen en worden definities soms verschillend gehanteerd. En zo zijn er meer redenen waarom de toepassing van data-analyse voor deze sector ingewikkeld is.

Dubbele transitie
Op Europees niveau is de afgelopen jaren veel wetgeving aangenomen om meer open data op een meer gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen voor burgers en bedrijven. Behalve een transitie van fossiele naar duurzame energie is er dus ook een andere transitie nodig: van data-luw naar data gedreven. Dit met behulp van digitalisering en automatisering. Hiermee wordt het adequate beheer van data een kritieke kernfunctie van de energiemarkt. Daarom is het van groot belang dat energiedata vanuit algemeen nut wordt beheerd. Dit vraagt om regie van overheden. Als verantwoordelijke zal de overheid, naast bedrijven en burgers, zelf ook direct profiteren van verbeteringen op dit gebied.

Jouw professionele werkomgeving
Ben of ga jij aan de slag met data? En realiseer je voor jouw organisatie graag het best mogelijke resultaat gebaseerd op adequate data-analyse? Volg dan vanaf 6 mei 2020 de cursus Practical data science. Je krijgt een gedegen overzicht van de moderne basisprincipes van data-analyse, je kunt je eigen case inbrengen en direct aan de slag met relevante software. Heb je behoefte aan verdere verdieping? In het najaar zijn er cursussen op het gebied van Data mining, Time series en Multivariate data.

Voor technisch professionals die meer willen weten over de rol die waterstof kan hebben in hun eigen organisatie en voor de energietransitie, organiseren wij de cursus Waterstof voor professionals. Of kijk naar ons aanbod op het gebied van de warmtetransitie.


Bron: Dutch iT-channel en Rathenau Instituut

None

Deel deze pagina