Green Deal Duurzaam GWW: officieel ten einde, maar ambities genoeg

ma 18 januari 2021

Op 31 december 2020  liep de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 officieel ten einde. Er zijn goede stappen gezet om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Maar we zijn er nog niet. Wat kunnen we leren van succesprojecten en welke stappen zijn er nog te zetten?

Parelprojecten

Om de Green Deal Duurzaam GWW te realiseren is de praktische Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWW-projecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt. Tijdens de InfraTech2019 is aan vijf projecten een Duurzame Parel uitgereikt. Deze parelprojecten zijn een voorbeeld voor de rest van de sector omdat het bevorderen van duurzaamheid een belangrijk projectdoel was en omdat daarbij de Aanpak Duurzaam GWW is ingezet.
Project N211 geeft energie is zo’n parelproject. Deze unieke en innovatieve weg, gericht op CO2 reductie, is tot stand gekomen door een samenwerking van gemeenten, hoogheemraadschap en omwonenden en in alle opzichten baanbrekend. Zo wordt er energie gewonnen uit het wegdek van het fietspad die lokaal opgeslagen wordt in een warmte-koudeopslagsysteem. Objecten langs de weg, zoals lantaarnpalen en bushokjes wekken zelf energie op. Ook circulariteit was belangrijk in het project; materialen zijn zo veel mogelijk hernieuwbaar of werden hergebruikt uit de oude weg. De aanpak Duurzaam GWW is in grote lijnen is gevolgd en vertaald naar het project. Met als resultaat: de eerste CO2 negatieve weg in Nederland. Alle innovaties die in de weg verwerkt zijn, kun je hier nalezen.

Vervolgstappen

Mooie resultaten, maar er is nog een flinke weg te gaan om een en ander daadwerkelijk te realiseren. Daarom wil men in 2021 vervolgafspraken maken om de Aanpak Duurzaam GWW te continueren en nog meer in de praktijk toegepast te krijgen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Tot die tijd is het streven om volgens de huidige afspraken door te blijven handelen tot 1 juli 2021.

Wees voorbereid

Wil jij goed voorbereid zijn en meer leren over hoe je de duurzaamheidsambities kunt integreren in jouw projecten? Volg dan de cursus Duurzaam GWW. Je maakt kennis met de Aanpak Duurzaam GWW, je leert praktisch met de aanpak en de methodieken te spelen en de effecten van acties te onderkennen. 

Foto: Provincie Zuid-Holland

None

Deel deze pagina